Usluge servisa evidencije radnog vremena

Datum objave: 17.07.2020. 13:27 / Izvor: Akta.ba, 16.07.2020.

Broj: 05-JN1-16-4-TB-2-27/20

Sarajevo, 08.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sliižbeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Direkcije za evropske integracije, direktor Direkcije za evropske integracije donosi:

 

ODLUKA

o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača

 

Član 1.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Direkcije za evropske integracije i Internim procedurama za stvaranje finansijskih obaveza Direkcije za evropske integracije, prihvata se prijedlog cijene odnosno odobravaju se sredstva u iznosu od 80,00 KM bez PDV-a za pružanje usluge servisa evidencije radnog vremena.

 

Član 2.

1) Pružanje usluge iz člana 1. izvršio je ponuđač Unilab d.o.o. Sarajevo, a plaćanje se vrši po primljenom originalnom računu broj: 6-T-145/2020 od dana 30.06.2020. godine.

 

2) Troškove predmetne nabavke knjižiti na konto 6137.

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odsjek za finansijske poslove i javne nabavke.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: