Usluge servisa, kalibracije, preventivnog pregleda i popravke uređaja Dynatest Model 8000 FWD Test System (S/N: 8002-272), kao i prateće opreme uređaja Dynatest Model 8000 FWD Test System (S/N: 8002-272)

Datum objave: 11.11.2020. 10:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

750-4-2-167-5-265/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba Dubravka Vučković
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

''Usluge servisa, kalibracije, preventivnog pregleda i popravke uređaja „Dynatest Model 8000 FWD Test System“
(S/N: 8002-272), kao i prateće opreme uređaja „Dynatest Model 8000 FWD Test System“ (S/N: 8002-272)''

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

''Usluge servisa, kalibracije, preventivnog pregleda i popravke uređaja „Dynatest Model 8000 FWD Test System“
(S/N: 8002-272), kao i prateće opreme uređaja „Dynatest Model 8000 FWD Test System“ (S/N: 8002-272)''

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 76443000-0 Ostale usluge mjerenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Projektnom zadatku

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište dobavljača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DYNATEST Denmark A/S 40916458 Ballerup Denmark


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

31594,18

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

31594,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1


IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31594,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31594,18

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Pregovarački postupak je proveden sa dobavljačem Dynatest A/S, Ballerup, Danska, koji je proizvođač i ovlašteni
serviser uređaja Dynatest, iz razloga koji potpada pod citiramo: ''kada se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih
razloga, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču''.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

DYNATEST Denmark A/S

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-4-2-167-5-265/20
PODIJELI: