Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci

Datum objave: 24.01.2022. 09:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1030-1-2-12-9-8-1030/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1030-1-2-12-5-23/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB 4402160810004
Kontakt osoba Sanja Petrušić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-626
Faks (051) 304-520
Elektronska pošta s.petrusic@inspektorat.vladars.net
Internet adresa www.inspektorat.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci i Doboju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 -Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje motornih vozila u Banja Luci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOKOMERC V.S. DOO 4400952840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

7.5.2021. - 7.5.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2119,87 10.5.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
2 2754,82 5.8.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
3 2831,35 18.8.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
4 2584,39 27.9.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
5 6045,48 11.10.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
6 2778,55 8.11.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
7 2701,32 25.11.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
8 1158,13 6.12.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
9 2247,95 1.12.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO
10 3693,14 28.12.2021. AUTOKOMERC V.S. DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 -Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Doboju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje motornih vozila u Doboju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TOTAL TRADE DOO 4400124510000 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.4.2021. - 28.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 698,46 4.8.2021. TOTAL TRADE DOO
2 2333,84 23.7.2021. TOTAL TRADE DOO
3 532,19 12.10.2021. TOTAL TRADE DOO
4 1160,80 12.10.2021. TOTAL TRADE DOO
5 420,26 8.11.2021. TOTAL TRADE DOO
6 597,09 25.11.2021. TOTAL TRADE DOO
7 796,26 1.12.2021. TOTAL TRADE DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1030-1-2-12-9-8-1030/22
PODIJELI: