Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila u Doboju

Datum objave: 11.05.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1030-1-2-12-5-23/21


Broj obavještenja o nabavci 1030-1-2-12-3-15/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB 4402160810004
Kontakt osoba Sanja Petrušić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-626
Faks (051) 304-520
Elektronska pošta s.petrusic@inspektorat.vladars.net
Internet adresa www.inspektorat.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44700,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci i Doboju

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci i Doboju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 -Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje motornih vozila u Banja Luci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u Aneksu 3 tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7.5.2021. - 7.5.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi (udaljenost od sjedišta ugovornog organa) 25,00 %
2 Cijena 75,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOKOMERC V.S. DOO 4400952840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

37000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

28.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32874,35

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35507,49

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 -Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Doboju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje motornih vozila u Doboju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u Aneksu 3 tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7700,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

28.4.2021. - 28.4.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi (udaljenost od sjedišta ugovornog organa) 25,00 %
2 Cijena 75,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TOTAL TRADE DOO 4400124510000 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7700,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7700,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

28.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7663,98

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7663,98

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1030-1-2-12-5-23/21
PODIJELI: