Usluge servisiranja, održavanja medicinske opreme proizvođačke marke Fysiomed

Datum objave: 22.12.2016. 10:47 / Izvor: Akta.ba, 13.12.2016.

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ugovorni organ: JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica –Drin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka

i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

61.

Usluge servisiranja, 

održavanja medicinsk e opreme proizvođačke marke Fysiomed

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Đaković d.o.o. Banja Luka

do 20.000,00 KM bez uključenog

PDV-a, rok plaćanja 30 dana

 

 

24.10.2016. godine

24.10.2017. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: