Usluge sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 14 a,b PJ Ovčara u ŠG Lisina Mrkonjić Grad

Datum objave: 18.09.2019. 12:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.09.2019.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1172-0-2-380-11-845/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Dragomir Bjelajac,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG "Lisina" Mrkonjić Grad lot 3

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade,izvoza i iznosa šds u odjelu 14 a,b PJ Ovčara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

122620,53

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Lisina

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Drvodeks doo Mrkonjić Grad 4401767640004 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

122099,20

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

122099,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

122099,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a) 24419,84
Učešće (%) 20,00
Kratak opis Ponuđač ima namjeru podugovarati dio ugovorenih usluga u obimu 20 % od
ukupne ugovorene količine, a vrijednost usluga koje će se podugovarati
iznosi 24.419,84 KM. Ponuđač ima nameru podugovarat usluge seče i
izrade, izvoza i iznosa šds.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-380-11-845/19
PODIJELI: