Usluge sječe i izrade, izvoza (traktorom), primicanja šds animalom i iznosa šds, u odjelu 14 a,b PJ Ovčara u ŠG Lisina Mrkonjić Grad

Datum objave: 15.10.2019. 08:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.10.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

1172-0-2-401-7-939/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Dragomir Bjelajac,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG "Lisina" Mrkonjić Grad lot 3

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3: Usluge sječe i izrade, izvoza (traktorom), primicanje šds animalom i iznosa šds, u odjelu 14 a,b PJ
„Ovčara“ vrijednosti 122.099,20 KM


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 122099,20 11.10.2019. "Drvodeks" doo Mrkonjić Grad

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-401-7-939/19
PODIJELI: