Usluge sječe i izrade, primicanja animalom,izvoza traktorom i iznosa šds u odjelu 21 a, b i 22 a, b PJ Ovčara

Datum objave: 09.07.2020. 09:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

1172-0-2-377-7-853/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Dragomir Bjelajac,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG "Lisina" Mrkonjić Grad lot 3 i 4

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3: Usluge sječe i izrade, primicanja animalom,izvoza traktorom i iznosa šds u odjelu 21 a,b PJ „Ovčara “,
vrijednost ugovora 164.028,95 KM
LOT 4 : Usluge sječe i izrade, izvoza traktorom i iznosa šds u odjelu 22 a,b PJ „Ovčara “, 167.441,89 KM

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 331470,84 29.6.2020. DRVO PROMET-ĐURIĆ DOO KNEŽEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-377-7-853/20
PODIJELI: