Usluge sječe i izrade šds, transport šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 61 P.J. Kozara-Vrbaška – ŠU G.Podgradci

Datum objave: 23.08.2021. 11:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2021.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1172-0-2-537-11-1172/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Tomislav Kovačević,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG "Gradiška" Gradiška lot 3

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade šds, transport šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 61
P.J."Kozara-Vrbaška“ – ŠU G.Podgradci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

108771,09

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gradiška

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BRAĆA TENDŽERIĆ 4402277330003 Gradiška Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

108744,34

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

108744,34

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

108744,34

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a) 12372,80
Učešće (%) 11,40
Kratak opis Usluge sječe i izrade šds, transport šds od panja do ŠKP u odjelu 61
P.J.“Kozara-Vrbaška“ ŠU G.Podgradci

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-537-11-1172/21
PODIJELI: