Usluge softverskih licenci

Datum objave: 25.05.2021. 11:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

221-1-2-19-5-42/21


Broj obavještenja o nabavci 221-1-2-19-3-37/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401565850007
Kontakt osoba Goran Zlatković
Adresa Trg Republike Srpske br. 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 332-367
Faks (051) 332-309
Elektronska pošta milovan.jovic@poreskaupravars.org
Internet adresa www.poreskaupravars.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.5.2021. - 31.12.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

118000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka softverskih licenci

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka softverskih licenci.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48328000-3 Programski paket za obradu slike
Dodatni predmet(i) 48327000-6 Programski paket za crtanje i slikanje
  48311000-1 Programski paket za upravljanje dokumentom
  48420000-8 Programski paket za upravljanje objektom i zbirka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROINTER ITSS DOO 4403865130009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

118000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

18.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

117916,01

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

117916,01

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
221-1-2-19-5-42/21
PODIJELI: