Usluge softverskih licenci

Datum objave: 13.01.2022. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

221-1-2-19-9-5-221/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 221-1-2-19-5-42/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401565850007
Kontakt osoba Goran Zlatković
Adresa Trg Republike Srpske br. 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 332-367
Faks (051) 332-309
Elektronska pošta milovan.jovic@poreskaupravars.org
Internet adresa www.poreskaupravars.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka softverskih licenci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48328000-3 Programski paket za obradu slike
Dodatni predmet(i) 48327000-6 Programski paket za crtanje i slikanje
  48311000-1 Programski paket za upravljanje dokumentom
  48420000-8 Programski paket za upravljanje objektom i zbirka


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP 4403865130009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

118000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.5.2021. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.5.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 74502,39 1.6.2021. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP
2 5813,33 1.6.2021. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP
3 3176,88 1.6.2021. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP
4 1868,17 21.7.2021. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP
5 2215,38 25.8.2021. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP
6 10721,83 30.11.2021. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
221-1-2-19-9-5-221/22
PODIJELI: