Usluge štampanja za potrebe nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci

Datum objave: 28.01.2022. 14:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

862-1-2-37-9-46-862/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 862-1-2-37-5-109/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Ana Baroš
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga štampanja za potrebe nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanja i s tim povezane usluge


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFOMARK DOO 4401167370003 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.5.2021. - 31.5.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.5.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2734,82 31.5.2021. GRAFOMARK DOO
2 3848,95 28.6.2021. GRAFOMARK DOO
3 2566,44 6.8.2021. GRAFOMARK DOO
4 1206,34 26.8.2021. GRAFOMARK DOO
5 2571,88 8.10.2021. GRAFOMARK DOO
6 1667,40 29.10.2021. GRAFOMARK DOO
7 1279,01 20.12.2021. GRAFOMARK DOO
8 1611,72 30.12.2021. GRAFOMARK DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-1-2-37-9-46-862/22
PODIJELI: