Usluge štampe udžbenika za 9. razred OŠ, udžbenika za srednju školu i pedagoške dokumentacije

Datum objave: 17.05.2021. 14:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1349-1-2-81-5-37/21Broj obavještenja o nabavci 1349-1-2-81-3-28/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB 4400540060005
Kontakt osoba Sanja Topalović
Adresa Nikole Tesle 58
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-084
Faks (057) 340-056
Elektronska pošta mzuins@teol.net
Internet adresa www.zunsrs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.5.2021. - 13.5.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

295000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge štampe - Udžbenici za 9. razred OŠ, udžbenika za srednju školu i pedagoške dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge štampe - Udžbenici za 9. razred OŠ, udžbenici za srednju školu i pedagoške dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanja i s tim povezane usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladišta Ugovornog organa, sukcesivno prema dispoziciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

5

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ATLANTIK BB 4400913350009 Banja Luka Bosna i Hercegovina
2 EUROGRAFIKA D.O.O. ZVORNIK 4400260450002 Zvornik Bosna i Hercegovina
3 GRAFOMARK DOO 4401167370003 Laktaši Bosna i Hercegovina
4 JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4400929270005 Banja Luka Bosna i Hercegovina
5 N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE 4400848860002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

294154,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

294154,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

13.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

294154,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

294154,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1349-1-2-81-5-37/21
PODIJELI: