Usluge stručnog usavršavanja za dva radnika iz oblasti javne nabavke u praksi - Elektronske javne nabavke

Datum objave: 30.10.2019. 12:23 / Izvor: Akta.ba, 30.10.2019.

Obrazac realizacije ugovora

 

Red.br.

Opis postupka nabavks:

Nabavka usluga stručnog usavršavanja za dva radnika iz oblasti javne nabavke u praksi - Elektronske javne nabavke

1.

Oznaka po JRJN

80530000-8

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Ansks 2 - dio B

3.

Podaci o dobavljač/Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjssto)

Zamm media consulting d.o.o.

Hasana Kikića broj 13

71000 Sarajevo

JIB 4201233540005

4

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrnjednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni rok...)

Vrijednost ugovora: 350,40 KM bez PDV-a

5.

Opis izmjene osnoviih elemenata ugovora i datum izmjene

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjsne/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

7.

Datum zaključivanja ugovora/Okviriog sporazuma

01.10.2019. godine

8

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupno utrošena vrnjednosg

 

9.

Napomena (obrazloženje)

-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: