Usluge tehničkog nadzora

Datum objave: 13.11.2020. 09:58 / Izvor: Akta.ba, 12.11.2020.

53.

71356100-9              Usluge tehničkog nadzora

Direktni sporazum
Evidencijski broj nabavke:
04-36-1-134 -94731/13

       "EDI-ING"
d.o.o. DONJI VAKUF
ul. 705 S.b, brigade, 70220  DONJI VAKUF
ID: 4236149360008

Vrijednost ugovora:
1.900,00 KM           (bez PDV-a)
 Period trajanja:
Ugovor počinje teći od dana uvođenja izvođača radova u posjed gradilišta i nadzora i traje do primopredaje radova i konačnog obračuna
Rok plaćanja:
Rok za plaćanje počinje teći po prijemu ispravne fakture davaoca usluge. Ukupnu ugovorenu cijenu iz Ugovora Fond će platiti u roku od 15 dana, počevši od dana ispunjenja ugovorenih obaveza u skladu sa ovim Ugovorom

1

 

1

 07.10.2020.god.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: