Usluge u predmetu zamjene modula-prilagodnih jedinica digitalnih ulaza statičke uzbude proizvođača Končar

Datum objave: 18.11.2020. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1405-4-2-309-5-395/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB 4200225150048
Kontakt osoba Murat Asoli
Adresa 21. aprila br.4
Poštanski broj 75203 Bukinje (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 305-000
Faks (035) 305-009
Elektronska pošta amra.halilovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge u predmetu zamjene modula-prilagodnih jedinica digitalnih ulaza statičke uzbude proizvođača Končar, za
potrebe Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, podružnice TE "Tuzal", Tuzla


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge u predmetu zamjene modula-prilagodnih jedinica digitalnih ulaza statičke uzbude proizvođača Končar, za
potrebe Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, podružnice TE "Tuzal", Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31161100-3 Sistemi za uzbunu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Naveden u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KONČAR Elektronika i informatika d.d. Zagreb 18545665005 Zagreb Croatia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11652,84

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11652,84

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1


IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11652,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11652,84

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Uzbudni sistem, koji je ugrađen na bloku 4 u TE Tuzla je tip SEM11E - proizvođač „KONČAR - Elektronika i informatika“ d.
d. Zagreb. Glavne komponente koje omogućavaju rad uzbudnog sistema bloka 4, kao što su npr. regulatori napona sa
pripadajućim softverom su takođe vlastiti proizvod firme „KONČAR - Elektronika i informatika“ d.d. Zagreb.
U sklopu radova na zamjeni modula-prilagodnih jedinica planirano je, pored ostalog:
zamijeniti 4 (četiri) postojeća modula DMKU 005 proizvođača „KONČAR - Elektronika i informatika“ d.d. Zagreb sa
novim modulima DMKU 005A istog proizvođača koji su po funkcijama kompatibilni a po tehničkom rješenju znatno bolji u
odnosu na postojeće module,
izvršiti sva potrebna ispitivanja i ostvariti funkcionalnost veze novih modula-prilagodnih jedinica sa postojećeom
opremom i softverom uzbudnog sistema bloka 4, koja se i ne mijenja.
To podrazumijeva da je tokom radova neophodno izvršiti uvezivanje i usklađivanje postojeće opreme i softvera (koja se ne
mijenja) sa novom opremom (čija je isporuka i ugradnja predmet nabavke), pri čemu je važno uvažiti činjenicu, da zbog
autorskih prava u oblasti hardvera i softvera navedeno optimalno može izvršiti firma „KONČAR - Elektronika i informatika“
d.d. Zagreb, koju smatramo ekskluzivnom za realizaciju opisane usluge.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KONČAR Elektronika i informatika d.d. Zagreb

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1405-4-2-309-5-395/20
PODIJELI: