Usluge u šumarstvu u ŠG Lisina, Mrkonjić Grad

Datum objave: 21.10.2019. 10:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.10.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

1172-0-2-402-7-942/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Dragomir Bjelajac,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG "Lisina" Mrkonjić Grad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Usluge sječe i izrade, izvoza (traktorom),primicanje šds animalom i iznosa šds u odjelu 5 a,b PJ Ovčara,
vrijednosti 67.742,25 KM
LOT 5: Usluge sječe i izrade, izvoza (traktorom),primicanje šds animalom i iznosa šds u odjelu 26 a,b,c
PJ Ovčara, vrijednosti 179.960,35 KM
LOT 6 : Usluge sječe i izrade, izvoza (traktorom),primicanje šds animalom i iznosa šds u odjelu 55 a,b
PJ Ovčara, vrijednosti 100.467,34 KM
LOT 7 : Usluge sječe i izrade, izvoza (traktorom) i iznosa šds, i izgradnje traktorskih puteva u odjelu 85 a
PJ Dimitor, vrijednosti 254.244,49 KM


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 602414,43 20.9.2019. "Drvodeks" doo Mrkonjić Grad

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-402-7-942/19
PODIJELI: