Usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća

Datum objave: 12.11.2020. 12:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1353-1-2-131-5-148/20


Broj obavještenja o nabavci 1353-1-2-131-3-113/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200329360001
Kontakt osoba Mirza Čutura
Adresa Jošanička broj 80
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 586-416
Faks (033) 586-416
Elektronska pošta javne.nabavke@vogosca.ba
Internet adresa www.vogosca.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

9.11.2020. - 8.11.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

43000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u
zgradi Općine Vogošća

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u
zgradi Općine Vogošća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge
Dodatni predmet(i) 79521000-2 Usluge fotokopiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Aneksu 2 TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluge je zgrada Općine Vogošća

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH D.O.O. 4201294680004 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19900,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1353-1-2-131-5-148/20
PODIJELI: