Uspostava konekcije za potrebe manifestacije Igman 2016 i upravne zgrade Fonda memorijala-Amfiteatar Kovači

Datum objave: 22.12.2016. 13:28 / Izvor: Akta.ba, 13.12.2016.

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI POJEDINAČNIH UGOVORA ZA SVE

DOBAVLJAČE

 

Naziv ugovornog organa:FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

IDB/JIB:4200305180002

Period za koji se generiše izvještaj:1.1.2016. - 13.12.2016.

Izvještaj kreirao:Mirsad Delalić

Datum kreiranja izvještaja:13.12.2016.

 

R. Br

Vrsta postupka

Vrsta ugovora

Broj postupka

Broj lotova

Redni broj

lota

Naziv predmeta nabavke

CPV kod

Naziv dobavljača:

IDB/JIB dobavljača:

Datum zaključenja ugovora:

Vrijednost ugovora:

Operater

15 1

Direktni sporazum

Usluge

787-8-2-163/16

0

 

Usluge uspostave konekcije 4/4 Mbps za potrebe manifestacije "Igman 2016"

64000000-6 Poštanske i telekomunikacijs ke usluge

BH Telecom dd Sarajevo

4200211100 935

7.12.2016.

154,50

Mirsad Delalić

15 2

Direktni sporazum

Usluge

787-8-2-164/16

0

 

Usluge uspostave konekcije "Upravna zgrada Fonda memorijala- Amfiteatar Kovači"

64000000-6 Poštanske i telekomunikacijs ke usluge

BH Telecom dd Sarajevo

4200211100 935

7.12.2016.

190,00

Mirsad Delalić

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: