Vatrogasne uniforme, zaštitna odjeća i obuća za vatrogasce

Datum objave: 17.02.2021. 08:57 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

R. br

Oznaka po JRJN

Opis javne nabavke

Vrsta postupka javne nabavke

Broj obavj.o dodj.Ugovora sa portala javnih nabavki (za post.za koje postoji obav. obj. obavj.

Naziv dobavljača

ID broj dobavljača

Mjesto dobavljača

Vrijednost ugovora

Rok izvršenja

Rok plaćanja

Garantni period

Opis izmj.osn.elem.ugovora sa datumom izmj. (ukoliko je došlo do izmj.)

Ostatak vrij.okvirnog sporazuma nakon učinjene izmjene

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (značaj.izmj.,raskid ugovora i sl.)

 

35811100-3

„Izdaci za vatrogasne uniforme, zaštitnu odjeću, obuću za vatrogasce”

Direktni sporazum

 

„KISMET“DOO Doboj Istok

4209185430007

Doboj Istok

6.907,68 KM sa PDV-om

20 (dvadeset) kalendarskih dana od zaključenja Ugovora

100% Po ispostavljenoj fakturi

 

 

 

17.12.2020

 

 

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 13. se ne popunjava potpis odgovorne osobe M.P.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: