Venetoklaks tbl 10 mg, 50 mg i 100 mg

Datum objave: 18.02.2021. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

804-4-1-6-5-19/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Adnan Saračević
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta fedzzo@zzofbih.ba
Internet adresa www.zzofbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

lijekovi INN aflibercept (EYLEA) i INN venetoklaks (VENCLYXTO®)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka lijekova INN aflibercept (EYLEA) i INN venetoklaks (VENCLYXTO®)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci


III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne


ANEKS C2


Broj lota

1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog suštinskih i dokazivih tehničkih razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTARANEKS C2


Broj lota

2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog suštinskih i dokazivih tehničkih razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTARANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

aflibercept inj 40 mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

aflibercept inj 40 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

500

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

545000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021. godine odnosno do isporuke ukupne količine lijeka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se ordiniraju lijekovi iz tačke II Tenderske
dokumentacije

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

545000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

545000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

545000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

545000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

venetoklaks tbl 10 mg, 50 mg i 100 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

venetoklaks tbl 10 mg, 50 mg i 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

6930

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

666366,40

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021. godine odnosno do isporuke ukupne količine lijeka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se ordiniraju lijekovi iz tačke II Tenderske
dokumentacije

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

656993,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

656993,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

656993,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

656993,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-4-1-6-5-19/21
PODIJELI: