Verifikacija medicinskih mjerila

Datum objave: 22.12.2016. 15:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.12.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1060-4-2-20-5-17/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
IDB/JIB 4254019560003
Kontakt osoba Vera Gavrić
Adresa Treća ulica br.4
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 716-300
Faks (031) 714-680
Elektronička pošta zb.orasje@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Posavski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava usluga verifikacije medicinskih mjerila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava usluga verifikacije medicinskih mjerila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dana u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovornih obveza.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doo Verlab Sarajevo 4201943670005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

13840,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13840,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13840,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Obavijest Instituta za mjeriteljstvo BiH, broj:01-46-6-DZ-507-1/15 od 21.04.2015.godine da samo jedna mjeriteljska
laboratorija "VERLAB"d.o.o. Sarajevo, imenovana od Instituta za mjeriteljstvo BiH, pruža usluge ispitivanja i verifikacije
etalona i mjerila medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

Doo "Verlab" Sarajevo

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1060-4-2-20-5-17/16
PODIJELI: