Vibronabijač sa dizel motorom

Datum objave: 14.01.2022. 10:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

439-7-1-561-9-12-439/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 439-7-1-561-5-25/21, 439-7-1-561-5-37/21, 439-7-1-561-5-36/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218001040006
Kontakt osoba Sabina Beganović
Adresa Bistua Nuova 17
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 209-334
Faks (032) 209-359
Elektronska pošta info@vikze.ba
Internet adresa www.vikze.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka stalnih sredstava za alatnicu - lotovi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupakANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vibronabijač sa dizel motorom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine
Dodatni predmet(i) 43240000-7 Mašine za nabijanje


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14975,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.1.2021. - 28.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.1.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14975,00 17.3.2021. INTER-COM DOO ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Motorna pila za drvo i trimer za košenje trave

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine
Dodatni predmet(i) 42650000-7 Pneumatski ručni alati ili ručni alati na motorni pogon


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4271,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.2.2021. - 24.2.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1220,32 11.10.2021. INTER-COM DOO ZENICA
2 1830,48 6.12.2021. INTER-COM DOO ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Garnitura za autogeno sječenje, zavarivanje i crijevo za kisik i acetilen

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine
Dodatni predmet(i) 42662000-4 Oprema za zavarivanje


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1199,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2021. - 17.2.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1199,00 18.10.2021. INTER-COM DOO ZENICA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
439-7-1-561-9-12-439/22
PODIJELI: