Vodomjeri i ostala oprema (GPRS i radijsko očitanje)

Datum objave: 31.05.2021. 11:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

875-1-1-7-5-9/21


Broj obavještenja o nabavci 875-1-1-7-3-7/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. GRAČANICA
IDB/JIB 4209326430006
Kontakt osoba Jasmin Mulabdić
Adresa Skver bb
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-007
Faks (035) 702-007
Elektronska pošta vod.kan@bih.net.ba
Internet adresa www.vodovodgracanica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gračanica

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.5.2021. - 28.5.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodomjera i ostale opreme (GPRS i radijsko očitanje)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodomjera i ostale opreme (GPRS i radijsko očitanje)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38421100-3 Vodomjeri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište preduzeća u Gračanici

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VMS GROUP D.O.O. SARAJEVO 4200367610003 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79363,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

79363,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79363,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79363,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
875-1-1-7-5-9/21
PODIJELI: