Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka – DP Jug, Pogon Mostar - Poslovnica Elektro Čapljina

Datum objave: 13.11.2020. 09:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.11.2020.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

799-1-3-690-5-639/20


Broj obavijesti o nabavi 799-1-3-690-3-529/20

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Matea Prskalo
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-848
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.10.2020. - 28.10.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

149970,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka – DP Jug, Pogon Mostar - Poslovnica Elektro
Čapljina

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka – DP Jug, Pogon Mostar - Poslovnica Elektro
Čapljina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

24 mjeseca

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica Elektro Čapljina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ECCON INŽINJERING 4227180610005 Čapljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

149910,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

149910,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

149910,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br: I-6948/20 od 27.10.2020. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-3-690-5-639/20
PODIJELI: