Investicije / PROJEKTI

Direkcija za puteve KS: Prioritet A transverzala i gradski put

23.03.2014. 19:49 / Izvor: Oslobođenje

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je srednjoročni Plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od četiri godine. Ukupna dužina puteva kojima će upravljati i koje će održavati Direkcija za puteve KS-a je 383,45 kilometara.

Primarni projekti koje Direkcija za puteve KS-a planira realizovati od 2014. do 2018. godine su izgradnja A transverzale, saobraćajnice Bosanka Blažuj, I transverzale, sjeverne longitudinale, gradskog puta, dionice od III do IV transverzale i dionice od Ulice Džemala Bijedića do raskrsnice Ulica Smaje Šikala i Safeta Zajke. 

Kako je kazao Adem Zolj, direktor Direkcije za puteve KS-a, u posljednje vrijeme, usljed sve većeg zagušenja saobraćaja u naselju Dobrinja i Aerodromskom Naselju, koji pripadaju općini Novi Grad, te dijelova općine Ilidža (Međunarodni aerodrom Sarajevo i Kasindolska ulica), ukazala se potreba za što bržim povezivanjem naselja sa gradskim jezgrom putem izgradnje A transverzale, a sve s ciljem smanjenja saobraćajnih gužvi koje su postale svakodnevnica.

"Glavni izvedbeni projekt A transverzale izrađen je na osnovu usvojenog Regulacionog plana Dobrinja i u potpunosti je ispoštovan. Ukupna dužina projektovane saobraćajnice A transverzale iznosi 1.215 metara. Planirana je gradnja saobraćajnih traka, biciklističke staze i bankine, a radovi su procijenjeni na 3,8 miliona maraka", rekao je Zolj.

Kada je u pitanju gradnja servisne saobraćajnice Bosanka Blažuj, u projektnom zadatku jasno je naveden opis aktivnosti za izradu projektne dokumentacije. Širina trenutne trase je pet, a projektovane šest metara sa pješačkom stazom na lijevoj strani, pa se zbog toga ovaj dio trase mora rekonstruisati, a gradit će se i nova kolovozna konstrukcija.

"Što se tiče I transverzale, ona ima značajnu ulogu u formiranju mreže saobraćajnica u KS-u, a povezivat će Zagrebačku ulicu sa gradskim autoputem kod Željezničke stanice i Vogošćom. U njenom trupu planirana je i tramvajska pruga do Bara, što joj daje najveći značaj u mreži primarnih saobraćajnica. Gradnja je planirana u četiri dionice i to prva od Zagrebačke do Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića, koja obuhvata izgradnju mosta na Miljacki i vezu sa glavnom gradskom longitudinalom (Ulica Zmaja od Bosne) i za nju je urađena projektna dokumentacija. Druga dionica ide od Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića do tunela Kobilja Glava i prolazi kroz usko urbano područje od 3,1 kilometar. Urađen je glavni projekt, a vrijednost radova je procijenjena na 51,3 miliona KM. Troškovi eksproprijacije iznose 36 miliona maraka", istakao je Zolj.

Treći dio dionice je tunel Kobilja Glava dužine oko 700 metara, dok je četvrta dionica veza za Jošaničku petlju dužine 5,3 kilometra.

Projekt bi trebao biti realiziran iz kreditnih sredstva Svjetske i Evropske banke za obnovu i razvoj i to u fazama.

"Planirana trasa I transverzale će prolaziti područjem Novog Sarajeva, Centra i Vogošće i povezivat će centar Sarajeva sa periferijom, autoputem na koridoru 5c. Dužina I transverzale je 9,1 kilometar, a troškovi izgradnje, prema projektu, iznose 164 miliona KM, a eksproprijacija zemljišta 60 miliona KM. U planu je i izgradnja gradskog autoputa (brzog puta) na zapadu od petlje sa sarajevskom obilaznicom u Butilama preko Telalovog polja, Briješća, Boljakovog Potoka, Buča Potoka, Pofalića, Velešića, kroz tunele na Ciglanama i dalje tunelom od Građevinskog fakulteta do Bentbaše, gdje se spaja sa magistralnim putem za Pale. Na dionici Butila - Briješće urađen je glavni projekat, za ostalo postoji idejni projekt, a u toku je izrada glavnog projekta dionice tuneli Ciglane - Pofalići (Fabrika duhana). I ovaj projekt treba da bude realizovan iz kreditnih sredstva Svjetske i Evropske banke za obnovu i razvoj i to u fazama", pojasnio je Zolj.

U naredne četiri godine u planu je i gradnja sjeverne longitudinale koja predstavlja jednu od primarnih gradskih saobraćajnica. Gabarit projektovanja na potezu od III do IV transverzale sastoji se od dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake širine 3,25 metara, razdvojene razdjelnim zelenim pojasom širine četiri metra. Dužina projektovane dionice od III do IV transverzale je 800 metara. Izgradnja bi trebala iznositi četiri miliona KM, a troškovi eksproprijacije tri miliona KM.

 "Gradit će se i dionica od Ulice Džemala Bijedića do raskrsnice ulica Smaje Šikala i Safeta Zajke i povezivat će područje općine Novi Grad sa glavnim gradskim autoputem. Dužina trase iznosi hiljadu metara i u toku je izrada glavnog projekta. Planskom dokumentacijom je predviđeno da kroz ovaj prostor prođe gradski autoput. U cilju smanjenja obima imovinskopravnih odnosa i zauzimanja zemljišta, a u skladu sa terenskim uslovima, uz saobraćajnice i pješačke komunikacije, predviđen je potreban broj potpornih konstrukcija. Projektom se predviđa novogradnja četverotračne saobraćajnice sa dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake širine 3,5 metara. Predmjer radova sa projektantskim predračunom radova iznosi 8,115.182 KM, s tim da nisu obuhvaćeni radovi koje je potrebno izvesti na izmještanju elektroinstalacija, PTT-a, vodovoda, kanalizacije i drugih. Važno je napomenuti da su Zavod za izgradnju KS-a i Općina Novi Grad postigli dogovor i oni će pokriti troškove imovinskopravnih odnosa, dok će izgradnju saobraćajnice finansirati Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve KS-a", istakao je Zolj.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije