Investicije / PROJEKTI

Na području općine Neum 571 hektar za zakup i koncesiju

06.12.2018. 10:41 / Izvor: Večernji List

Ukupna površina poljopri­vrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Neum, prema podacima iz katastra ze­mljišta i zemljišnih knjiga, a koja je predmet gospodarenja poljo­privrednim zemljištem iznosi 570,9 hektara, i to bez šumskog i neplodnog zemljišta.

Za ukrasno bilje do 10 godina

Na području Neuma pet je ka­tastarskih općina čije se površine daju u zakup i koncesiju, ukupne površine od 2,099.784 četvorna metra, od kojih je 1,985.356 če­tvornih metara određeno za kon­cesije, a 114.428 četvornih metara ide u zakup. Površina katastarske općine Carići, koja se nalazi u dr­žavnom vlasništvu, je 1,579.533 četvorna metra od kojih se 1300 daje u zakup, i to uglavnom ora­nica.

Površina ove općine koja se daje u koncesiju iznosi 745.345 če­tvornih metara i u cijelosti pripa­da pašnjacima. Druga katastarska općina je Donje Hrasno, čijih se 1,293.168 četvornih metara nalazi u vlasništvu države čijih se 4360 četvornih metara daje u zakup, uglavnom oranica. Površina ove katastarske općine koja se daje u koncesiju je 533.280 četvornih metara pašnjaka. Treća katastar­ska općina, čijih 1,102.531 četvor­nih metara je u vlasništvu države, je Gornje Hrasno. Površina koja se daje u zakup je 3260 četvornih metara oranica, dok se 668.005 četvornih metara pašnjaka daje u koncesiju. U katastarskoj općini Hutovo 1,300.443 četvornih me­tara nalazi se u vlasništvu države.

Površina KO Hutovo koja se daje u zakup je 103.608 četvornih me­tara oranica, dok je za koncesije određeno 18.386 četvornih meta­ra pašnjaka. Katastarska općina Gradac I obuhvaća površinu od 22.240 četvornih metara. U zakup se daje 1900 četvornih metara livada dok se 20.340 četvornih metara pašnjaka daje u koncesi­ju, stoji u Programu gospodare­nja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Neum. U dokumentu se navodi i kako se površina može dati u zakup na maksimalno 25 godina, a namijenjena je za podi­zanje voćnjaka i rasadnika. Preo­stale površine, koje će se koristiti za plastenike, povrtlarske rasad­nike, rasadnike za ukrasno - dekorativno bilje, davat će se na razdoblje od 10 godina.

Fizičke i pravne osobe, koje će podizati vinograde i maslinike na površinama pod koncesijom, mogu ga uzeti na razdoblje od 25 do 50 godina.

Površinama na kojima će se podizati staklenici namijenjeno je razdoblje od 15 do 30 godina, dok je za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka, voćno-loznih rasadnika, bavljenje stočarskom proizvodnjom, ispašu stoke, uk­ljučujući ribarstvo, lov, ribolov i uzgoj ptica, određeno razdoblje od 10 do 25 godina.

Koncesijske površine na ko­jima će se obavljati razni poljo­privredni poslovi daju se na raz­doblje od 10 do 20 godina, dok je za rekreaciju, sport, turizam i ugostiteljstvo određeno razdoblje od pet do 10 godina.

Dodjela imovine

U dokumentu se navodi i to da će za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, koje je predviđe­no navedenim programom za dava­nje pod zakup i koncesiju, Općina Neum raspisati javni natječaj uz uvjet da se poljoprivredno zemljište daje u zakup i koncesiju fizičkim ili pravnim osobama koje su regi­strirane i bave se poljoprivrednom djelatnošću.Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljo­privrednog zemljišta u vlasništvu države donosi zastupničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

1. Katastarska općina CARIĆI

Površina od 1,579.533 četvorna metra u vlasništvu je države od kojih se 1300 daje u zakup, i to uglavnom oranica. Površina ove katastarske općine koja se daje u koncesiju iznosi 745.345 četvornih metara i obuhvaća pašnjake te ide na korištenje fizičkim i pravnim osobama

2. Katastarska općina DONJE KRASNO

Površina od 1,293.168 četvornih metara nalazi se u vlasništvu države, 4360 četvornih metara oranica daje se u zakup, dok se u koncesiju daje 533.280 četvornih metara površine ove katastarske općine

3. Katastarska općina GORNJE KRASNO

Ukupna površina od 1,102.531 četvornog metra je u vlasništvu države. Površina ove katastarske općine koja se daje u zakup je 3260 četvornih metara oranica, dok se 668.005 četvornih metara pašnjaka daje u koncesiju fizičkim i pravnim osobama na području Neuma

4. Katastarska općina HUTOVO

Površina ove katastarske općine od 1,300.443 četvorna metra nalazi se u vlasništvu države. Površina koja se daje u zakup je 103.608 četvornih metara u naravi oranica, dok je za koncesije određeno 18.386 četvornih metara pašnjaka u ovoj neumskoj katastarskoj općini

5. Katastarska općina GRADACI

Površina od 22.240 četvornih metara katastarske općine Gradac I je u državnom vlasništvu. U zakup se daje 1900 četvornih metara livada, a 20.340 četvornih metara pašnjaka u ovoj katastarskoj općini daje se u koncesiju za različite svrhe

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije