Objavljen tender za gradnju dnevne pijace u Živinicama

Investicije / PROJEKTI

Objavljen tender za gradnju dnevne pijace u Živinicama

17.08.2020. 14:51 / Izvor: Akta.ba

Grad Živinice objavio je danas tender za izvođenje radova na izgradnji dnevne pijace u Živinicama - I faza, saznaje Akta.ba.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) je 85.470,09 KM.

Pored građevinskih radova na tržnici na otvorenom,predviđeni su i sljedećiradovi: nabavka, transport i postavljanje montažno demontažnih objekata  (komplet), te elektroinstalacije, a sukladno detaljnoj specifikaciji predmetnih radova (kao izvodu iz projektno-tehničke dokumentacije) .

Radovi po predmetnom projektu će se izvršiti u roku od maksimalno 90 radnih dana, od dana uvođenja dobavljača u posao, a po potpisivanju ugovora.

U slučaju kašnjenja u izvršenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenog izvođenja radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti ugovora. 

Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. 

Krajnji rok za prijem ponude je 09.09.2020. godine.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Investicije