Investicije / PRIVATIZACIJA

Revizori potvrdili zastoj u procesu privatizacije FBiH

21.08.2019. 13:07 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija u FBiH dao je mišljenje s rezervom Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine na Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2018. godinu.

Prema mišljenju revizora, a kako je navedeno u izvještaju nisu preduzete dovoljne aktivnosti iz nadležnosti Agencije vezane za planiranje i realizaciju Plana privatizacije za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća i Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća, što je imalo za posljedicu da nije izvršena prodaja državnog kapitala ni u jednom od četiri planirana preduzeća Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo i Aluminij d.d. Mostar u vrijednosti od 273.085.848,00 KM.

U 2018. godini nisu objavljivani javni pozivi za prodaju državnog kapitala metodom tendera, neposredne pogodbe i prodaje državnog kapitala na berzi.

Aktivnosti su bile usmjerene na prodaju imovine u maloj privatizaciji.

"Kada je riječ o maloj privatizaciji prodate su tri nekretnine u Sarajevu i Tuzli. S obzirom na to da se ova preduzeća planiraju za prodaju u posljednjih nekoliko godina, za koja realizacija, odnosno prodaja nije izvjesna, upitna je realnost sačinjavanja Plana privatizacije zbog svih aktivnosti koje, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, treba preduzeti da bi postojale realne mogućnosti privatizacije preduzeća koja će se uvrstiti u Plan privatizacije", naveli su revizori u ovom izvještaju.

Revizori navode da iako su aktivnosti na pokretanju privatizacije mogle biti preduzete jer je početkom godine Vlada FBiH dala saglasnost na Plan privatizacije, Agencija prema Vladi FBiH nije uputila niti jedan akt, odnosno inicijativu za prodaju preduzeća za koja je Vlada FBiH u prethodnom periodu donijela odluke o načinu i metodu prodaje.

Također, Agencija nije pripremila i Vladi dostavila Prijedlog Odluke o načinu i metodu privatizacije za Aluminij d.d. Mostar.

"Imajući u vidu navedeno, ne možemo potvrditi da je Agencija preduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti vezane za planiranje i prodaju preduzeća u velikoj privatizaciji. To za posljedicu ima zastoj u procesu privatizacije, koji je prisutan duži vremenski period. Uvidom u Plan privatizacije za 2018. godinu konstatovalismo da njime nisu specificirani predmeti, niti kvantificirana imovina koja se prodaje u maloj privatizaciji. Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća propisano je da predmete prodaje iz male privatizacije predlažu preduzeća, zbog čega, prema izjavi odgovorne osobe, u momentu sačinjavanja Plana privatizacije Agencija nije imala podataka koja imovina će biti predmet prodaje", navodi se u izvještaju.

Navodi se da je tokom 2018. godine isplaćena stimulacija zaposlenicima uz platu u ukupnom bruto iznosu od 24.802,00 KM na osnovu rješenja direktora.

Međutim, provedenom revizijom konstatovno je da zaposlenici ne sačinjavanju izvještaje o realizaciji zadataka sa ocjenom neposrednog rukovodioca, kako je to predviđeno naprijed navedenim Pravilnikom, a u rješenjima o isplati se, kao obrazloženje, navodi povećan obim poslova i blagovremenost u izvršavanju povjerenih zadataka. Shodno navedenom, nisu mogli potvrditi da su isplate opravdane, odnosno na osnovu čega su isplaćivane stimulacije tokom godine.

"S obzirom na to da su značajno smanjene aktivnosti vezane za privatizaciju preduzeća već duži vremenski period, ne možemo potvrditi ni primjerenost isplata naprijed navedenih stimulacija. Izdaci za naknade zaposlenih iskazani su u ukupnom iznosu od 103.360,00 KM, a odnose se na naknade za topli obrok u iznosu od 43.819,00 KM, otpremnina zbog odlaska u penziju u iznosu od 14.323,00 KM, naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 23.844,00 KM, regres za godišnji odmor u iznosu od 11.336,00 KM, naknade troškova za smještaj dužnosnika u iznosu od 6.000 KM i pokloni djeci u iznosu od 550 KM", naveli su revizori dodajući da je s obzirom na to da tokom godine nije realizovana ni jedna prodaja državnog kapitala koja je planirana, ostvaren negativan finansijski rezultat od 1.889.704,00 KM.

Kada je riječ o javnim nabavkama a koje se tiču usluga zastupanja, konsultantskih usluga, usluga vještačenja njihovim Planom nabavki predviđene su u ukupnom iznosu od 512.810 KM.

Revizori su konstatovali da je Agencija u 2018. godini izvršila nabavku advokatskih usluga u ukupnom iznosu od 242.785 KM, na osnovu ugovora zaključenih u periodu 2011-2014. godine po Odluci Vlade FBiH o davanju ovlasti za zastupanje Agenciji za privatizaciju u BiH, kojom je data ovlast Agenciji za zastupanje Federacije BiH pred sudovima i drugim organima u državama nastalim raspadom bivše SFRJ i zaduženje da odmah izabere advokata u navedenim državama i zaključi ugovor o zastupanju ili pismo o angažovanju, u cilju povrata imovine preduzeća u BiH u navedenim zemljama.

"Od ukupnog iznosa advokatskih usluga, iznos od 16.533,00 KM se odnosi na nabavku advokatskih usluga u zemlji bez provođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama. Ugovor s advokatskom kancelarijom u FBiH zaključen je 5. 5. 2014. godine na neodređeno vrijeme, što nije u skladu s navedenim Zakonom i Pravilnikom, kojima je definisano da se ugovor može zaključiti za jednokratno izvršenje određene usluge ili sukcesivno za period koji ne može biti duži od četiri godine", navedeno je u izvještaju.

PODIJELI:

TAGOVI:

Zakon o privatizaciji

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije