Bankarski sektor održao stabilnost i likvidnost

Kapital / BANKARSTVO

Bankarski sektor održao stabilnost i likvidnost

28.06.2019. 09:55 / Izvor: SRNA

Vlada Republike Srpske konstatovala je jučerašnjoj sjednici da je bankarski sektor Srpske u 2018. godini održao stabilnost i likvidnost, te da je sedam banaka imalo pozitivan finansijski rezultat, dok je jedna poslovala sa gubitkom.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da poslovanje bankarskog sektora karakteriše rast bilansne aktive i povećanje depozita, posebno privrede i Vlade i njenih institucija, uz prisutan trend rasta štednje građana kao najznačajnijeg izvora sredstava za kreditiranje.

U izvještaju o stanju u bankarskom sistemu Srpske i izvještaju o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu, koje je razmatrala Vlada, navedeno je da je zabilježen blagi rast kreditne aktivnosti banaka koja je značajnije usmjerena prema građanima, dok su krediti dati privatnim preduzećima i društvima na istom nivou kao prethodne godine.

Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima i dalje ima trend smanjenja, uz poboljšanje njihove pokrivenosti rezervama, dok je došlo i do blagog smanjenja aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, što je uticalo na minimalno smanjenje kamatne marže banaka.

U saopštenju Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću je navedeno da je zadovoljavajuća kapitalizovanost banaka, koje karakteriše povećanje stopa adekvatnosti kapitala, koje su kod svih banaka iznad propisanog minimuma.

I mikrokreditni sektor je u 2018. godini zabilježi pozitivne pokazatelje poslovanja koji se ogledaju u rastu bilansne aktive i broja zaposlenih, povećanju kapitala, porastu kredita, te ostvarenom pozitivnom finansijskom rezultatu koji je značajno poboljšan u odnosu na prethodnu godinu.

Istaknuto je da je prisutan porast dospjelih potraživanja, ali da je njihovo učešće u ukupnim kreditima i dalje na niskom nivou.

Vlada je konstatovala da je Agencija za bankarstvo Srpske u 2018. godini sprovela značajne aktivnosti s ciljem unapređivanja regulative i supervizorske prakse, te da očekuje da nastavi jačanje supervizorskih kapaciteta s ciljem primjene novog regulatornog okvira, te da vrši stalni nadzor, posebno banaka od sistemskog značaja, u kojima je koncentrisan značajan dio štednje i drugih depozita.

Vlada Srpske se upoznala i sa izvještajima Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja, te radu i finansijskom poslovanju Agencije u 2018. godini.

Konstatovano je da je sektor osiguranja ostvario pozitivan finansijski rezultat, čime je potvrđena njegova stabilnost i likvidnost, te da je u poređenju sa prethodnom poslovnom godinom ostvaren rast obračunate premije za šest odsto, bilansne aktive za 9,2 odsto, neto dobiti za 0,3 odsto i obračunatih tehničkih rezervi neživotnih osiguranja za 9,3 odsto i životnih osiguranja za 13 odsto.

Vrijednost vanbilansne aktive je smanjena za 14,6 odsto, a broj odštetnih zahtjeva kod Zaštitnog fonda Republike Srpske za sedam procenata, pri čemu je evidentirana stoodstotna stopa efikasnosti isplate pozitivno riješenih odštetnih zahtjeva.

Vlada je konstatovala da je ostvaren rast neto vrijednosti imovine Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, jedinog te vrste u Srpskoj i da je proširen obuhvat članova u skladu sa očekivanjima za prvu godinu poslovanja.

Vlada Srpske je razmotrila i izvještaje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, te o radu i finansijskom poslovanju Komisije u 2018. godini.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital