GRAS-u šamar Ureda za reviziju: Gubitak veći od visine kapitala

Kapital / IZVJEŠTAJI

GRAS-u šamar Ureda za reviziju: Gubitak veći od visine kapitala

18.10.2019. 10:32 / Izvor: Akta.ba

Kantonalno javnog komunalno preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo (GRAS) dobilo je negativnu ocjenu Ureda za reviziju FBiH. Ovo kompanija u vlasništvu Kantona Sarajevo iz godine u godinu tonula je sve dublje i dublje, tako da danas njen akumulirani gubitak iznosi 325.747.424 KM, od čega je gubitak iznad visine kapitala 217.432.622 KM. Kratkoročne obaveze iznose 225.902.690 KM, dok su kratkoročna potraživanja 2.619.304 KM. Protiv GRAS-a se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti od 71.821.665 KM. Sve navedene okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost kompanije da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem.

U Revizorskom izvještaju koji je uradio Ured za reviziju navodi se i kako ova kompanija nije uspostavila adekvatne interne kontrole koje bi bile usmjerene na prevenciju i otkrivanje moguće zloupotrebe u procesu štampanja, predaje i prodaje karata što stvara sumnju u iskazani prihod od prevoza putnika u iznosu od 19.739.229 KM, a time i u finansijski rezultat.

Na poziciji materijalnih sredstava u pripremi iskazan je iznos od 4.875.420 KM, a odnosi se na tramvaje čija je proizvodnja počela 2000. godine (4.125.420 KM) i autopraonice za minibuse koje su nabavljene 2009. godine (750.000 KM). S obzirom na to da Društvo dugi niz godina navedena sredstva nije stavilo u funkciju, kao i da nije izvršilo mjerenje nadoknadive vrijednosti stalnih sredstava u skladu sa zahtjevima MRS-a, revizori navode da nije moguće procijeniti uticaj navedenog na finansijske izvještaje Društva za 2018. godinu i za ranije godine.

U okviru iskazanih zaliha od 10.896.502 KM najznačajniji dio su rezervni dijelovi za vozila kojim je Društvo raspolagalo u ranijim godinama, kao i neupotrebljive zalihe koje nemaju perspektivu dalje upotrebe, a za koje nije izvršena procjena neto nadoknadive vrijednosti u skladu sa zahtjevima MRS-a. Zbog navedenog revizori nisu mogli potvrditi vrijednost zaliha na datum bilansa.

Također tokom izrade revizorskog izvještaja nije bilo moguće potvrditi tačnost iskazanog stanja novčanih sredstava na dan 31.12.2018.godine u iznosu od 53.093 KM jer su utvrđena neslaganja sa stanjem kod Intesa Sanpaolo Banke Sarajevo, kao i sa pomoćnim evidencijama.

Na spisu nepravilnosti koje su revizori pronašli u GRAS-u, naveli su da nije izvršena procjena za rezervisanje dijela sudskih sporova u iznosu od 6.939.800 KM.

Osnova za negativno mišljenje kažu revizori je i to što Društvo nije izmirilo 93.320.076 KM poreza, doprinosa i posebnih naknada na isplaćene plaće iz perioda od 2008. do 2016. godine, što nije u skladu sa Zakonom o doprinosima, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Zakonom o vodama.

"Društvo nije izmirilo 28.466.850 KM poreza na dodatu vrijednost, od čega se na obaveze za 2018. godinu odnosi 6.016.415 KM. Nije izvršeno usaglašavanje knjigovodstvenog i stanja utvrđenog popisom jer nisu uspostavljene potpune materijalne i pomoćne evidencije i nisu osigurani potrebni dokazi o usaglašavanju stanja potraživanja i obaveza", navode revizori.

Veliki broj nepravilnosti su pronašli i u procesu javnih nabavki, te navode kako nisu primjenjivane odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu izbora odgovarajućeg postupka nabavke, pravilnog ocjenjivanja ponuda i procedure odabira dobavljača.

"Navedeno se odnosi na nabavku rabljenih zglobnih trolejbusa u iznosu od 699.230 KM, rezervnih dijelova od 249.268 KM, komprimiranog prirodnog plina od 50.000 KM, usluge reklame i sponzorstva i direktne sporazume", kažu revizori.

Revizori su dali preporuke GRAS-u, navodeći dalje kako trebaju poduzeti aktivnosti na izmirenju obaveza za doprinose na isplaćene plaće iz ranijeg perioda, kako je definisano Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, te Pravilnikom o primjeni Zakona oporezu na dohodak, kako se pored redovnih obaveza ne bi plaćale i dodatno utvrđene obaveze za zatezne kamate, doprinose na plaće zaposlenima trebaju plaćati u skladu s Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital