Kapital/ IZVJEŠTAJI

Lizing društava povećala kapital i ostvarili prihode od 32,7 miliona KM

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na dan 31.12.2019. godine iznosila je 323,7 miliona KM i veća je za 26,5 miliona KM ili 8,9% u odnosu na 31.12.2018. godine.

27.04.2020. 13:00 / Izvor: Akta.ba

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na dan 31.12.2019. godine iznosila je 323,7 miliona KM i veća je za 26,5 miliona KM ili 8,9% u odnosu na 31.12.2018. godine.

Na dva lizing društva, posmatrano po veličini aktive, odnosi se 74,2% ukupne aktive lizing sektora u FBiH.

Poređenjem iznosa aktive pojedinačnih lizing društava na dan 31.12.2019. godine sa podacima na dan 31.12.2018. godine, može se zaključiti da je kod četiri lizing društva iskazan porast bilansne sume u iznosu od 43,5 miliona KM, dok je kod jednog lizing društva iskazano smanjenje bilansne sume od 5,2 miliona KM.

Ukupni kapital lizing društava na 31.12.2019. godine iznosi 29,5 miliona KM, što čini 9,1% ukupne pasive lizing sektora u FBiH, a u poređenju sa 31.12.2018. godine, navedena pozicija je smanjena za iznos od 7,3 miliona KM ili 19,8%. Smanjenje ukupnog kapitala je uzrokovano činjenicom da je FBA u toku 2019. godine oduzela dozvolu od dva lizing društva čiji su bilansni podaci bili iskazani u izvještajima na dan 31.12.2018. godine. Posmatrano pojedinačno, kod svih pet lizing društava je došlo do povećanja ukupnog kapitala u odnosu na 31.12.2018. godine u iznosu od 4 miliona KM.

OBAVEZE LIZING SEKTORA 294,2 MIL. KM

Ukupne obaveze lizing sektora na dan 31.12.2019. godine iznose 294,2 miliona KM, što čini 90,9% ukupne pasive lizing društava u FBiH. U poređenju sa stanjem na 31.12.2018. godine ukupne obaveze na nivou sektora su povećane za iznos od 33,8 miliona KM ili 13%.

Obaveze lizing društava u FBiH po uzetim kreditima na dan 31.12.2019. godine iznose 286,3 miliona KM, te predstavljaju dominantan izvor u strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH obzirom da čine 88,4% ukupne pasive. U poređenju sa 31.12.2018. godine, pozicija obaveza po kreditima je veća za iznos od 33,9 miliona KM ili 13,4%. Cjelokupan iznos obaveza po uzetim kreditima, posmatrano prema ugovorenoj ročnosti, odnosi se na dugoročne obaveze po kreditima.

Na zaduženja kod komercijalnih stranih i domaćih banaka, koje uglavnom pripadaju bankarskim grupama kojima pripadaju i lizing društva, odnosi se 42,3% ukupnih kreditnih zaduženja, dok se 25,4% odnosi na direktna zaduženja kod osnivača i 32,3% na zaduženja od EIB, EBRD i CEDB.

Kreditna sredstva od ovih banaka po prirodi su namjenska i uglavnom se odnose na razvoj srednjih i malih preduzeća, a obezbijeđena su bankarskim garancijama izdatim od strane matičnih banaka ili njihovih holding kompanija.

 

(Osnovni podaci o lizing društvima s pregledom osnovnih pokazatelja lizing društava iz FBiH - 31.12.2019)

 

Među lizing društvima najveći broj zaposlenih imao je Raiffeisen Leasing i to 38, ovo društvo je ujedno imalo i najbolji finansijski rezultat.

Prema izvještajnim podacima lizing društava, na nivou sektora lizinga u FBiH u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine iskazan je gubitak u iznosu od jedan milion KM, što predstavlja smanjenje za 4,3 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Posmatrano pojedinačno, tri lizing društva iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3,4 miliona KM, dok su dva lizing društva iskazala negativan finansijski rezultat u iznosu od 4,4 miliona KM, od čega se na jedno društvo odnosi 3,1 milion KM ili 71,7% ukupno iskazanog negativnog finansijskog rezultata.

Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u periodu 01.01.-31.12.2019. godine iznose 32,7 miliona KM.

KAMATNI PRIHODI 13,8 MILIONA KM

Kamatni prihodi lizing sektora FBiH u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine iznosili su 13,8 miliona KM i isti su veći za 2,6 miliona KM ili 23,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Najznačajnija pozicija prihoda od kamata su prihodi po osnovu kamata iz finansijskog lizinga u ukupnom iznosu od 11,8 miliona KM i isti su za 2,6 miliona KM ili 27,9% veći u odnosu na isti period prethodne poslovne godine.

Operativni prihodi iznose 18,9 miliona KM i u poređenju sa istim periodom prethodne godine smanjeni su za iznos od 2,4 miliona KM ili 11,1% usljed smanjenja naplate otpisanih potraživanja.

Zabilježen je porast prihoda po osnovu naknada za operativni najam za 18,5%.

Prema podacima Agencije za bankarstvo dozvolu FBA za obavljanje poslova lizinga na dan 31.12.2019. godine ima pet lizing društava u FBiH. U 2019. godini broj lizing društava je smanjen za dva zbog oduzimanja dozvole za rad jednom lizing društvu radi preregistracije u drugo privredno društvo, dok je jednom lizing društvu, na njegov zahtjev, oduzeta dozvola za rad. Jedno lizing društvo je u 2019. godini promijenilo naziv, dok je za dva lizing društva odobreno sticanje u visini 100% vlasničkog interesa, odnosno 100% učešća u osnovnom kapitalu društva.

 

 

 

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital