al
Naknade za šume i građevinsko zemljište trošene za tekuće poslovanje

Kapital / IZVJEŠTAJI

Naknade za šume i građevinsko zemljište trošene za tekuće poslovanje

07.12.2017. 14:13 / Izvor:

Općine Kreševo je u 2016. namjenske prihoda kao što su naknada za korištenje državnih šuma i naknada za korištenje građevinskog zemljišta – renta potrošila za druge tekuće izdatke u iznosu 73.066 KM. To je jedan od razloga zašto su joj federalni revizori dodijelili za njihov financijski izvještaj mišljenje s rezervom.

Revizori također navode da su u okviru novčanih sredstava iskazana stanja na sedam namjenskim računa u ukupnom iznosu 23.186 KM (za lokalne puteve 11.046 KM, za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 7.500 KM, vodnih naknada 4.588 KM, naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta – renta 35 KM, te preostalih 17 KM naknada za vatrogasno, sportsku dvoranu i donacije za studij glazbene umjetnosti u Kreševu).

Pojedina namjenska sredstva nisu bila raspoloživa na računima, jer su korištena za tekuću likvidnost.

''Na datum bilansa nije izvršeno usuglašavanje stanje novčanih sredstava na namjenskim računima sa stanjem iskazanim na razgraničenim prihodima.Tako da je na namjenskom računu za korištenje građevinskog zemljišta manje iskazano novčanih sredstava za 17.913 KM u odnosu na prikupljena sredstva od 17.948 KM. Ova sredstva su nenamjenski utrošena, odnosno za druge tekuće izdatke '', navode revizori.

Isti su slučaj doživjele naknade za korištenje državnih šuma putem kojih su prikupljena sredstva u iznosu od 55.118 KM koja su  evidentirana kao prihod po uplati, a ne po namjenskom utrošku.

"Ista sredstva nisu utrošena za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području Općine, te za ruralni razvoj područja gdje se šuma eksploatira, kako je propisano Zakonom o šumama. Iako je istim Zakonom propisano da se sredstva ne mogu trošiti prije donošenja godišnjeg plana sredstava od strane Općinskog vijeća, nije donesen plan utroška, niti je sačinjen Izvještaj o utrošku sredstava – naknada za korištenje državne šume i dostavljen Ministarstvu finansija Srednjobosanskog kantona. Posljedica navedenog je da su sredstva nenamjenski utrošena u iznosu za najmanje 73.066 KM, te u istom iznosu prihodi precijenjeni'', navode revizori.

UGOVORI O DJELU ZA POSLOVE KOJE SU U OPISU RADA OPĆINE

U izvještaju se navodi da su ugovori o djelu iskazani su u ukupnom iznosu od 33.404 KM, u okviru kojih je evidentirano 3.208 KM po osnovu mjesečne naknade za obavljanje poslova Općinskog javnog pravobranilaštva.

''Za navedeno zaključen je Ugovor o djelu u veljači/februaru 2014. godine sa zaposlenikom Općine, koji radi na poslovima tajnika općinskog organa uprave i kojem je utvrđena mjesečna naknada u iznosu od 300 KM bruto (267,36 KM neto). Obzirom da Zakonom o pravobraniteljstvu Srednjobosanske županije nije predviđeno zastupanje Općine na ovakav način, pa samim tim nije ni opravdano zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova općinskog pravobranitelja'', navode revizori.

Pored navedenog, zaključen je ugovor o djelu, od 01.12.2016. godine do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, uz mjesečnu naknadu od 800 KM za obavljanje poslova vezanih za obiteljski zakon, vođenje evidencije o brakorazvodima i druge poslove, kao i drugi ugovor o djelu od 01.10.2016. godine, za administrativno-tehničke poslove u postupku dodjeljivanja građevinskog zemljišta, kao i druge redovne poslove Općine.

Imajući u vidu naprijed navedeno, ne možemo potvrditi opravdanost zaključivanja istih, jer su zaključeni za obavljanje poslova koji su redoviti u Općini i ne radi se o poslovima privremenog karaktera, niti su priloženi izvještaji ili drugi dokazi o obavljenim poslovima kojim bi potvrdilo da su angažirane osobe izvršile ugovorene poslove i koji bi bili osnov za isplatu naknade, ističe se u revizorskom izvještaju.

PRIMANI I DODACI NA PLAĆU ZA GRIJANJE 

Što se tiče bruto plaća i naknada one su u 2016. iznosile 532.082 KM, a u odnosu na prethodnu godinu veće su za 30.709 KM.

Revizori navode da koeficijenti koje je utvdila Općina nisu u skladu sa članovima 44., 59., 60., 61., i 63. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Navedenim odlukama utvrđeni su koeficijenti za namještenike u rasponu od 1,1-1,7, dok za rukovodeće i ostale državne službenike u rasponu od 2,1-2,9, a osnovica za obračun plaća od 60% prosječne neto plaće zaposlenih u FBiH.

Također, za pojedine zaposlene uvećane su plaće po donesenim rješenjima općinskog načelnika, koje nisu propisane internim aktima, niti su propisane Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti, a odnose se na: položajni dodatak načelnika od 20%, dodatak na plaću od 10% za prekovremeni rad i rad na dan sedmičnog odmora, kao i dodatak od 5% za vrijeme sezone grijanja. Prema raspoloživim podacima najniža neto plaća u Općini iznosi 618 KM, a najviša je plaća načelnika od 2.295 KM. Prosječna neto plaća isplaćena u Općini iznosi 1.032 KM.

Revizori preporučuju Općini donošenje pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i dužnosnika u Općini, te izvršiti usklađivanje koeficijenata i osnovice za obračun plaća u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

D.K.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital