Ovo je osam ključnih pitanja i problema bankarskog sektora BiH

Kapital / BANKARSTVO

Ovo je osam ključnih pitanja i problema bankarskog sektora BiH

11.12.2019. 12:54 / Izvor: Akta.ba

Bijela knjiga Udruženja banaka Bosne i Hercegovine je zajednički rad predstavnika svih banaka u našoj zemlji i nedavno je predstavljena široj javnosti.

Ona je rezultat posebnog empirijskog istraživanja, putem svih banaka u Bosni i Hercegovini, i traganja za najčešćim i najvažnijim pitanjima vezanim za njihovo poslovanje.

Ova istraživanja i traganja rezultirala su jasnom selekcijom šta obuhvatiti sadržajem ove prve Bijele knjige Udruženja banaka BiH. To su sljedeći segmenti poslovanja:

  • Digitalizacija,
  • Naplata potraživanja,
  • Devizno poslovanje,
  • Poreska tematika,
  • Obavezne rezerve,
  • Pristup podacima koje vodi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA),
  • Usklađivanje propisa o unutrašnjem platnom prometu,
  • Uspostava registra stvarnih vlasnika.

Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka kazao da su svaki od navedenih segmenata poslovanja, primjereno svom aktualnom karakteru, obrađeni kroz vizure aktuelno pitanje, primjer iz prakse, stanje u Bosni i Hercegovini, iskustva iz okruženja, prijedlog mogućeg rješenja i korisnost za društvenu zajednicu.

"Pretvarajući ideje u knjigu imali smo nešto više od 150 prijedloga otvorenih tema, trebalo je vremena struke i usaglašavanja kako bi došli do osam najaktuelnijih pitanja i problema. Od ideje do realizacije ove knjige prošlo je nešto više od godinu. Obim sadržaja navedenih segmenata poslovanja banaka i analitičnost istraživanja nije unificirana. Zavisi od karaktera samog segmenta poslovanja i njegove aktuelne specifične težine. Ova istraživanja i traganja rezultirala su jasnom selekcijom koja je obuhvaćena u ovoj prvoj Bijeloj knjizi", kazao je Kutlo.

Prvo poglavlje obuhvata digitalizaciju u kojoj su obrađena dva dijela a to su elektronski potpis i primjena Zakona o elektronskom potpisu koji su osnovni elementi za primjenu digitalizacije i implementaciju elektronskog načina poslovanja ne samo bankarskog sektora već cijelog društva.

Drugi dio ovog poglavlja odnosi se na ID&V (Identity and Verification) koji govori da u digitalnom svijetu u kojem trenutno živimo neposredni kontakt nije neophodan, kako bi se ostvarila odgovarajuća interakcija koja po kvalitetu ne zaostaje, u odnosu na neposredni kontakt.

Drugo poglavlje odnosi se na naplatu potraživanja koja se sastoji od šest dijelova, otvorenih poglavlja neriješenih pitanja. Kao prvo to je ograničavanje prodaje potraživanja na druge banke ili finansijske institucije koje posluju pod dozvolom Agencija, drugo je usklađivanje zakona o izvršnom postupku FBiH i RS, prodaja vanknjižnih nekretnine, treće je naplata mjenicom sa računa fizičkih lica, četvrto dugotrajnost sudskog/izvršnog postupka banke se u svom poslovanju susreću sa problemima koji se ogledaju u dugotrajnosti sudskih ovršnih postupaka što je posebno izraženo na velikim sudovima s većim brojem predmeta i vjerovatno evidentiranim velikim brojem zaostataka u rješavanju  sudskih predmeta iz prethodonog perioda.Peti dio ovog poglavalja odnosi se na uvođenje mogućnosti odlaganja izvršenja pravosnažne presude do odluke vrhovnog suda po reviziji.

Odlasci iz zemlje navedeni su kao šesti problem ovog poglavlja gdje dodatni problem bankama prave krediti takvih lica. Ono što se javlja kao pitanje u knjizi jeste kako osigurati smanjenje obaveze u skladu sa ugovorom, tj. kako osigurati vraćanje glavnog duga i kamate u slučaju spremnosti klijenta, odnosno koju radnju sprovesti u slučaju naplate potraživanja prirodnim pitem.

Treće poglavlje knjige odnosi se na devizno poslovanje.

S obzirom da je Zakon o deviznom poslovanju još uvijek onaj koji se primjenjivao u bivšoj Jugoslaviji  jasno je da su i problem u ovom segment veliki. U okviru ovog poglavalja navedeno je sedam oblasti a to su investicije fizičkih lica u inostranstvu, kupovina opreme u inostranstvu bez uvoza u BiH, status stranih podružnica zatim realizacija naloga plaćanja prema inostranstvu bez dostavljanja osnova plaćanja, kao peti problem navedene su donacije prema inostranstvu, potom ograničenja za plaćanje prema drugim zmljama, izvan zemlje shedišta društva i kao sedmi tu je nemogućnost  plaćanja naknade iz ugovora od jelu na račun u inostranstvu.

Četvrto poglavlje obuhvata poresku tematiku koja je obrađena kroz dva dijela to su tretman poslovnih jedinica u drugom entitetu koje nemaju svojstvo pravnog lica i neujednačena praksa u plaćanju poreza na dodanu vrijednost.

Obavezna rezerva obrađena je u petom poglavlju knjige. Uprkos rješenjima Centralnih banka drugih zemalja CBBiH odlučila se za koncept prema kojem obveznu rezervu čine isključivo  novčani depoziti kod CB.

Pristup IDDEEA – je šesto poglavlje. Važeći propisi bankama registrovanim u Bosni i Hercegovini daju mogućnost online pristupa podacima iz evidencija koje vodi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine - IDDEEA, ali i ostavljaju mogućnost različitog tumačenja po pitanju toga da li banke u pojedinim slučajevima imaju pravo pristupa podacima o prebivalištu/boravištu građana i o motornim vozilima u njihovom vlasništvu bez da su prethodno pribavile saglasnost lica o čijim podacima se radi za takav pristup.

Imajući u vidu da banke ovakvom pristupu podacima pribjegavaju u slučajevima kada te podatke ne mogu pribaviti od svojih klijenata, odnosno u slučajevima kada klijenti ne izmiruju ili neuredno izmiruju svoje obaveze prema povjeriocima, malo je vjerovatno da bi takvi klijenti bili spremni da daju takvu saglasnost.

Sedmo poglavlje odnosi se na usklađivanje zakonskih propisa unutarnjeg platnog prometa.

Ovo poglavlje sastoji se od tri neriješena  segmenta to su  usklađivanje zakonskih propisa u oblasti platnog prometa između RS-a, FBiH i Brčko Distrikta, zatim izmjena o UPP na način da se poslovi prinudne naplate mogu obavljati u drugim institucijama (Fia, Apif i sl.) i obaveza plaćanja javnih prihoda isključivo preko glavnih računa u okivru kojeg plaćanje treba biti na istim pravnim normama na cijeloj teritoriji BiH.

Osmo poglavlje jeste uspostava registra stvarnih vlasnika. Kao jedan od međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, i u Bosni i Hercegovini postoji obaveza, određivanja i utvrđivanja identiteta beneficiranog / stvarnog vlasnika, koja je propisana članom 16. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH", br. 47/14 i 46/16).

Navedenim članom propisano je da se utvrđivanja identiteta stvarnog/beneficijarnog vlasnika klijenta vrši uvidom u originale i ovjerenu dokumentaciju iz sudskog registra ili drugog javnog registra, kao i direktnim uvidom u sudske ili druge javne registre. U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta stvarnog/ beneficijarnog vlasnika, članom 8. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, propisana je obaveza za banke ili druge obveznike da odbiju poslovni odnos ili obavljanje transakcije, kao i izvještavanja Finansijsko obavještajnog odjela o sumnjivoj transakciji.

Ovom knjigom banke žele biti primjer tržišnih lidera koji su katalizator suvremenog gospodarskog i sveukupnog društvenog razvoja.

Bijela knjiga je nastala kroz saradnju sa klijentima i uposlenicima banaka, njihovim iskustvom, otvorenim pitanjima koja traže odgovore i željom da bankarski sektor bude uvijek sukladan trendovima razvoja.

I.M.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital