Kapital / IZVJEŠTAJI

Porezni obveznici Travnika dužni preko 108 miliona KM

08.08.2018. 10:52 / Izvor: Akta.ba

Porezna uprava FBiH objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 30.06.2018. godine koji ukupno iznosi 2,4 milijarde KM.

Poslovni portal Akta.ba donosi pregled dugovanja po gradovima gdje se mogu vidjeti vrtoglavi iznosi poreznih dužnika, hroničnih gubitaša, čije neplaćene obaveze godinama gomilaju.

Prema raspoloživim podacima, najveće neplatiše, posebno kada je riječ o doprinosima, su državne firme a potom društva ograničene odgovornosti.

Najveći dužnik za grad Travnik je "Borac Konfekcija sa dugom od 36,9 miliona KM.

Kompletnu listu dužnika za Grad Travnik pogledajte u nastavku.

R/B

NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA

ID BROJ

SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA

KANTONALNI POREZNI URED

IZNOS DUGA

SALDO DUGA NA DAN 30.06.2018.

GLAVNICA

KAMATA

2

"BORAC KONFEKCIJA" DD

4236351940008

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

16.614.758,33

20.289.515,01

36.904.273,34

3

JP ELEKTROPRIVREDA BIH ZD RMU "ABID LOLIĆ" DOO

4236078160002

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

21.844.702,77

5.048.972,44

26.893.675,21

4

"BNT TMH" DD

4236077430006

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

8.080.648,04

3.223.912,85

11.304.560,89

5

"BNT HIDRAULIKA" DD (STEČAJ)

4236065000006

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

2.321.264,34

1.012.992,14

3.334.256,48

6

"BNT KOVAČNICA" DD

4236242140000

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

1.894.282,77

1.179.713,62

3.073.996,39

7

"METALORAD" DD

4236087740003

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

1.726.571,86

1.233.184,00

2.959.755,86

8

"STANDARD TURBE DOO

4236354880006

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

2.018.970,63

562.591,54

2.581.562,17

9

"OLIP BOSNA" DOO

4236031950005

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

582.626,67

965.683,87

1.548.310,54

10

"BNT INŽENJERING" DOO

4236226700003

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

595.285,58

559.748,50

1.155.034,08

11

"BNTCOMMERCE TOURS" DOO

4236025120009

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

1.006.293,87

137.758,73

1.144.052,60

12

"BORAC OBUĆA" DD

4236000990009

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

350.238,88

660.546,45

1.010.785,33

13

"BNT TAD" DD

4236053090000

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

609.511,54

382.380,47

991.892,01

14

"MOKADO" DOO

4236416820005

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

507.622,22

367.044,88

874.667,10

15

"TEŠGRAD" DOO

4236180440001

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

608.189,78

221.039,98

829.229,76

16

"FENIKS EXPORT IMPORT" DOO

4236214360002

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

344.739,80

458.695,32

803.435,12

17

JKP "BAŠBUNAR" DOO (STEČAJ)

4236034460009

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

351.927,66

371.204,79

723.132,45

18

"GHA" DOO

4236202860000

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

644.419,03

11.835,03

656.254,06

19

"NEZAVISNA RTV TRAVNIK" DOO

4236182570000

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

440.870,08

167.339,95

608.210,03

20

"ŠIPAD NOVA PILANA" DOO

4236150450002

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

438.980,95

161.426,01

600.406,96

21

JP "TOPLANA"

4236286190004

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

277.067,98

278.905,71

555.973,69

22

"CONTRA S" TVORNICA OBUĆE DOO

4236163600003

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

420.965,13

103.577,04

524.542,17

23

"TRAVNIK" TVORNICA NAMJEŠTAJA DOO

4236132800004

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

267.256,98

244.896,47

512.153,45

24

"AUROŠPED" DOO

4236015590007

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

329.356,59

152.351,11

481.707,70

25

"AGROKOP" DOO

4236125930008

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

286.541,20

111.912,10

398.453,30

26

"BIG TRADE" DOO

4236342870005

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

267.402,65

113.890,61

381.293,26

27

"DM" PPTU

NEMA ID BROJ

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

355.900,93

13.714,12

369.615,05

28

"BAJRA UGOSTITELJSTVO" DOO

4236272640007

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

326.744,47

14.024,45

340.768,92

29

"SEBEŠIĆ" DD (STEČAJ)

NEMA ID BROJ

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

271.668,51

47.663,20

319.331,71

30

"RATANJSKA" PTP

NEMA ID BROJ

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

237.157,87

58.180,50

295.338,37

31

"EUROBOSNA" DOO

4236232690001

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

168.773,01

101.221,78

269.994,79

32

"SI GA" DOO

4236349530005

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

212.857,29

26.435,53

239.292,82

33

"AUTOSAOBRAĆAJ-PROMET" DOO

4236068360003

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

114.774,58

120.894,82

235.669,40

34

"INVEST DRVO" DOO

4236291270008

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

148.688,54

76.940,25

225.628,79

35

"2B MULTIMEDIAPRINT DOO

4236166610000

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

160.481,79

56.318,81

216.800,60

36

"IKAR" DOO

4236107010007

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

127.403,87

79.424,66

206.828,53

37

"BARBAGLI" DOO

4236103290005

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

138.817,59

38.148,89

176.966,48

38

"CAFFE KLUB" DOO

4236319620000

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

156.113,04

15.589,60

171.702,64

39

JKP "TREBIŠNJICA"

4236036160002

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

151.096,49

18.680,28

169.776,77

40

"AGROOPREMA" DOO

4236105740008

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

109.502,37

55.353,41

164.855,78

41

"JUNJIE" DOO

4236402950003

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

159.989,55

2.577,68

162.567,23

42

"JUNIBOS" DOO

4236523150004

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

128.035,78

33.996,05

162.031,83

43

"SELL KOMERC" DOO

4236331670004

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

125.455,14

33.710,66

159.165,80

44

"AMN SLOGA" DOO

4236006170003

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

101.174,44

52.868,56

154.043,00

45

"GAŠI PROM" DOO

4236205880001

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

100.438,02

49.392,81

149.830,83

46

"SPORT PLUS" DOO

4227700040002

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

103.854,69

38.770,35

142.625,04

47

"PUTNIK" DD

4201741020000

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

95.714,17

44.923,32

140.637,49

48

"ADELINA F" DOO

4236379520004

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

103.742,55

29.290,33

133.032,88

49

"BILA-ŠPED" DOO

4236216570004

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

89.549,96

28.696,09

118.246,05

50

"NT-IGM" DOO

4236125260002

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

93.513,13

24.577,62

118.090,75

51

"NOVOTEHNA" DOO

4236028900005

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

72.424,86

36.273,96

108.698,82

52

"GRAMOR" DOO (STEČAJ)

4236095250007

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

90.385,38

13.885,99

104.271,37

53

"AMS COMMERCE" DOO

4236051630007

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

78.029,25

23.599,81

101.629,06

54

"ŠELS TRAVNIK" DOO

4236141110002

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

80.506,49

17.157,88

97.664,37

55

"NEVEKS" DOO

4236599130002

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

74.498,79

20.035,61

94.534,40

56

SZR "GRADITELJ", VL. FAZLIĆ SEAD

7867090001018

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

64.182,47

26.779,27

90.961,74

57

"OPREMA" DOO

4236170130004

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

69.714,92

20.156,63

89.871,55

58

"GREBEN" DOO

4236344140004

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

11.649,12

77.826,74

89.475,86

59

"HADI COMMERCE DOO

4236022370004

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

34.299,65

52.154,89

86.454,54

60

"HAD" DOO

4236238620005

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

65.138,89

19.386,84

84.525,73

61

"M5" DOO

4236208470009

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

52.293,44

31.819,29

84.112,73

62

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU SBK

4236107440001

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

53.492,51

29.767,57

83.260,08

63

"SENFNER GROUP" DOO

4236186210008

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

68.909,32

13.293,28

82.202,60

64

"MONTAL BH" DOO

4236286350001

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

60.335,15

21.244,04

81.579,19

65

"PREMIER II" CAFFE BAR, VL. FAZLIĆ NIHAD

4336627180007

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

65.182,22

12.891,87

78.074,09

66

"FIDELINA COMMEKCE" DOO

4236568500006

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

51.290,31

25.198,12

76.488,43

67

"ABRAMOVIĆ-COMMERC" PTUPn

NEMAID BROJ

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

52.620,02

22.377,99

74.998,01

68

"BNT ALATNICA" DD

4236277950004

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

44.370,32

27.865,82

72.236,14

69

"ANTONIO-AD" DOO

4236107100006

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

69.897,73

1.549,98

71.447,71

70

"NUR" DOO

4236269930002

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

53.276,95

14.746,82

68.023,77

71

"MATICA HRVATSKA" DOO

4236218940003

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

46.498,92

21.496,54

67.995,46

72

"AZEM" DOO

4236193420000

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

48.163,51

18.621,33

66.784,84

73

"BOSS" DOO

4236158270003

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

58.191,54

8.441,74

66.633,28

74

"FIZBA S2" DOO

4236600160000

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

50.640,22

15.141,65

65.781,87

75

"LINEA TEX" DOO

NEMA ID BROJ

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

39.109,45

23.516,59

62.626,04

76

"ŠUMING" DOO

4236196100006

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

43.567,92

17.600,62

61.168,54

77

"G&WEBER" DOO

4236082510000

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

52.890,35

6.796,87

59.687,22

78

SUR "TIHI KUTAK", VL. BRKAN ANDRIJA

4336049980003

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

45.359,19

12.638,32

57.997,51

79

"PC-ST@RT" DOO

4236401040003

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

39.723,29

16.866,69

56.589,98

80

"PUTNIK" DOO

4236160170008

NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

44.186,08

11.446,23

55.632,31

81

"BILIĆ" DOO

4236139210008

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

41.876,76

11.595,50

53.472,26

82

"BELI TRADE" DOO

4236149280004

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

31.399,97

20.448,08

51.848,05

83

"ORIJENT HOTEL" DOO

NEMAID BROJ

TRAVNIK

NOVI TRAVNIK

40.530,86

9.490,12

50.020,98

 

UKUPNO 

 

 

 

 

 

108.191.204,03

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital