Kapital / IZVJEŠTAJI

Porsche Leasing nadmašio sva društva po broju i vrijednosti ugovora

25.12.2018. 12:05 / Izvor: Akta.ba

U sektoru leasinga za period januar-septembar 2018. godine ostvareno 3.537 ugovora o leasingu u vrijednosti 140,1 milion KM.

Dozvolu za obavljanje poslova lizinga na dan 30.09.2018. godine posjedovalo je sedam lizing društva u FBiH, koja su djelatnost lizinga obavljala u sjedištu društva, sa tri podružnice u FBiH i tri podružnice registrovane u RS-u (sektor lizinga).

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na dan 30.09.2018. godine iznosila je 282,7 miliona KM i veća je za iznos od 22,5 miliona KM ili 8,6% u odnosu na 31.12.2017. godine. Poredeći prvih devet mjeseci 2018. godine sa istim periodom prethodne poslovne godine može se uočiti da je ukupna aktiva porasla za iznos od 14,2 miliona KM ili 5,3%, navedeno je u novom Izvještaju Agencije za bankarstvo FBIH.

Dalje se navodi, kako u poređenju iznosa aktive pojedinačnih lizing društava na dan 30.09.2018. godine sa podacima na dan 31.12.2017. godine može se zaključiti da je kod tri lizing društva iskazan porast bilansne sume u iznosu od 38,6 miliona KM, dok je kod četiri lizing društva iskazan pad bilansne sume u ukupnom iznosu od 16,1 milion KM, od čega se na jedno lizing društvo odnosi iznos od 10 miliona KM ili 62,3% od ukupnog iznosa smanjenja bilansne sume.

Prema veličini bilansne sume na dan 30.09.2018. godine na tri lizing društva se odnosi 91,7% ukupne aktive lizing društava u FBiH.

Kako je dalje navedeno u Izvještaju Porsche Leasing d.o.o. Sarajevo je sklopio najviše ugovora o leasingu u 2018. godini. Naime, ovo društvo je za tri kvartala 2018. godine imao plasmane vrijedne 53 miliona KM ostvarene kroz 1.443 ugovora o leasingu.

U tabelarnom pregledu, jasno je vidljivo da je Porsche Leasing nadmašio po broju i vrijednosti ugovora Raiffeisen Leasing koji je u 2018. godini imao 890 ugovora ukupno vrijednih 41,4 miliona KM.

Među leasing društvima značajnije aktivnosti bilježe i Sparkasse Leasing koji je imao 500 ugovora i ostvarene plasmane vrijedne 24,5 miliona maraka. Leasing UniCredit Bank je imao 352 sklopljenih leasing poslova, vrijednih 21 milion KM.

Mogo d.o.o. Sarajevo, društvo koje je počelo rad u trećem kvartalu 2018. godine, uspjelo je napraviti 22 ugovora u vrijednosti 150 hiljada KM.

Prateći izvještaj vidljivo je da u sektoru leasinga je dominantan finansijski leasing.

Također,  najveći broj ugovora sklapa se po osnovu finansiranja putničkih i drugih vozila i opreme, dok zanemariv udio u finansijskom leasingu čine ugovori putem kojih se finansiraju nekretnine.

Na nivou lizing sektora u FBiH u periodu 01.01.- 30.09.2018. godine iskazana je dobit u iznosu od 3,3 miliona KM, što je za 8,6% više u odnosu na isti period prethodne poslovne godine.

Ukupni prihodi na nivou lizing sektora su u posmatranom periodu neznatno porasli za 2,6%, pri čemu je u njihovoj strukturi iskazan pad kamatnih prihoda za 16,3% i rast operativnih prihoda za 16,5%, na što je pravashodno utjecao rast prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja za 85,6% i od naknada za operativni najam za 19,7%. Ukupni rashodi na nivou lizing sektora u FBiH u posmatranom periodu smanjeni su za 10,2%, pri čemu su u pogledu njihove strukture smanjeni kamatni rashodi za 6,4% i operativni rashodi za 2,1%.

U pogledu strukture rashoda evidentno je povećanje rashoda po osnovu troškova plaća i doprinosa zaposlenih i poslovnog prostora, dok su ostale kategorije rashoda zabilježile smanjenje (kamatni rashodi po pozajmljenim sredstvima i ostali troškovi koji se uključuju u operativne rashode) ili ostale na istom nivou kao u istom periodu prethodne poslovne godine (ostali kamatni rashodi).

Na dan 30.09.2018. godine u leasing sektoru u FBiH bilo je ukupno 117 zaposlenih.

Također, u prethodnom periodu sa radom su prestala društva VB Leasing, ASA Aleasing i NLB Leasing, tako da je u Federaciji BiH ostalo aktivno svega pet društava.

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital