ProCredit Bank ojačala svoju poziciju na tržištu

Kapital / IZVJEŠTAJI

ProCredit Bank ojačala svoju poziciju na tržištu

04.04.2019. 08:53 / Izvor: Akta.ba

ProCredit je ojačala svoju poziciju na tržištu dvocifrenim rastom i ostvarila veći neto profit u 2018. godini. Kreditni portfolio rastao za 12,3% na 4,4 milijarde EUR u 2018. godini što je u skladu sa očekivanjima. U prethodnoj godini ovaj rast iznosio je 8,0%.

Konsolidovani rezultat za 2018. godinu se  povećao za 13,3%  tj. na 54,5 miliona EUR. U 2017. godini ovaj rezultat iznosio je 48,1 miliona EUR.

Implementacija koncepta direktnog bankarstva doprinosi povećanju neto prihoda od naknada i provizija za 13,9% odnosno na 52,2 miliona EUR (u 2017. godini taj broj je iznosio 45,8 miliona EUR).

Povrat na kapital se u 2018. godini povećao sa 7,10%, koliko je iznosio u 2017. godini, na 7,6%, što je u skladu sa predviđenim rasponom.

Dividenda u iznosu od 0,30 EUR po dionici bit će preporučen na narednoj Godišnjoj generalnoj skupštini.

ProCredit grupacija, koja obuhvata svoje matično društvo ProCredit holding i koja uglavnom posluje u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi, ponovo je zabilježila uspješnu finansijsku godinu u 2018. godini. Bruto kreditni portfolio ProCredit grupacije je porastao za 12,3% ili za 482 miliona EUR na 4,4 milijarde EUR u izvještajnom periodu (31. decembra 2017. godine ovaj portfolio iznosio je 3,9 milijardi EUR; a bilježio je rast od 8%, odnosno 281 milion EUR). Snažan rast portfolija u 2018. godini naglašava uspješno pozicioniranje ProCredit banaka kao matičnih banaka (Hausbank koncept) za dinamična mala i srednja preduzeća (SME). Konsolidovani rezultat je unaprijeđen za 13,3% odnosno na 54,5 miliona EUR u protekloj finansijskoj godini (u 2017. godini taj rezultat je iznosio 48,1 milion EUR). Povrat na kapital u 2018. godini se zadržao na 7,6% (u 2017. godini radilo se o 7,1%) i time ostao unutar predviđenog okvira od 7,5% do 8,5%. Rast od 0,5% u toku prethodne godine je ostvaren uprkos znatno većoj kapitalnoj osnovi. ProCredit grupacija je time ostvarila ubrzani rast i povećala predviđenu profitabilnost za 2018. godinu.

Rast kreditnog portfolija pratilo je i poboljšanje kvaliteta portfolija. Udio nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju je opao u toku 2018. godine sa 4,5% (iznos zaključen 31. decembra 2017. godine) na 3,1%  (sa 31. decembrom 2018. godine). Koeficijent pokrića rizika za nekvalitetne kredite je porastao na 90,8% na datum bilansa stanja. Isti je koeficijent 31. decembra 2017. godine iznosio 84,6%.

Eko krediti, koje ProCredit banke obezbjeđuju u cilju podrške ekološki odgovornim ulaganjima pokazali su pozitivan razvoj sa stopom rasta od 38,5% čime su premašili rast ukupnog kreditng portfolija. Dana 31. decembra 2018. godine eko krediti su iznosili 15,4% od ukupnog kreditnog portfolija. Poređenja radi, taj rezultat je 31. decembra 2017. godine iznosio 12,6%.

Koncept direktnog bankarstva za fizička lica je u cjelosti implementiran u svim  ProCredit bankama u 2018. godini, što se smatra izuzetnim pomakom i za klijente i za grupaciju jer je omogućio značajno smanjenje troškova. Pored toga, ovim razvojem je omogućeno povećanje neto prihoda od naknada i provizija za 13,9% ili 6,4 miliona EUR na 52,2 miliona EUR, što sada predstavlja 21% ukupnih prihoda od poslovanja. U 2018. godini ProCredit grupacija je povećala svoj obim depozita za 255 miliona EUR na 3,8 milijardi EUR, uprkos smanjenju mreže filijala.

Omjer troškova i prihoda je unaprijeđen za 3,4% u prethodnoj finansijskoj godini, što je potkrijepljeno padom na 70,2% sa 73,6%, koliko je ovaj pokazatelj iznosio u 2017. godini. U poređenju sa istim periodom prethodne godine troškovi zaposlenih i administrativni troškovi su opali za 8,0%, ili 14,9 miliona EUR, na 171,4 miliona EUR.

Stopa redovnog osnovnog kapitala prvog reda (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1) je porasla sa 13,7%, koliko je iznosila na kraju 2017. godine, na 14,4% zaključno sa 31. decembrom 2018. godine. Ova stopa time je premašila 13%, kako se i očekivalo. Uspješno povećanje kapitala ProCredit holdinga izvršeno je u februaru 2018. godine u značajnoj je mjeri uticalo na ovu stopu.

Kao i prethodnih godina, jedna trećina profita grupacije se treba rasporediti dioničarima. Prema tome, isplata dividende od 0,30 EUR po dionici bit će preporučena na Godišnjoj generalnoj skupštini čije je održavanje planirano 17. maja 2019. godine.

Sa ekspanzijom poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, ProCredit grupacija nastavila je pratiti razvojni učinak svojih poslovnih aktivnosti aktivnosti. U pogledu nefinansijskih rezultata, grupacija je čvrsto opredjeljenja da pruži doprinos ciljevima održivog razvoja UN-a (tzv. Sustainable Development Goals ili SDG), kako je istaknuto u sveobuhvatnom Izvještaju o učinku za 2018. godinu koji je danas objavljen. To srednjeročno uključuje povećanje udjela eko kredita u ukupnom kreditnom portfoliju na  20% i osiguranje da poslovanje  ProCredit grupacije bude CO2-neutralno. ProCredit grupacija također namjerava da investira u dodatnu obuku osoblja u cilju daljeg jačanja već visokog nivoa društvene i ekološke odgovornosti kao ključnog stuba odgovornog bankarstva.

Očekuje se rast bruto kreditnog portfolija za 10% na 13% u toku tekuće finansijske godine. U istom periodu se predviđa da omjer troškova/prihoda bude ispod 70%, a očekuje se da konsolidovani profit bude između 48 miliona EUR i 55 miliona EUR. Također, očekivanja su da stopa redovnog osnovnog kapitala prvog reda (CET1) i dalje bude preko 13%.

Godišnji izvještaj ProCredit holdinga za 2018. godinu, nefinansijski Izvještaj o učinku za  2018. godinu i Objava podataka za 2018. godinu  su dostupni od danas u rubrici Investor Relations na web stranici ProCredit holdinga tj. na https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital