Kapital / BH BERZE

PRODAJA PAKETA OD 23.291 SLOBODNO PRENOSIVIH DIONICA PREDUZEĆA STEP D.D. SARAJEVO - JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo

06.10.2008. 14:07 / Izvor: Agencija za privatizaciju FBiH


Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04 i 42/06) i člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/05), te Odluke Nadzornog odbora JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo broj:NO-6476-8.1/08 od 29.08.2008.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V BROJ 76
za prodaju metodom neposredne pogodbe

Šifra predmeta:
11000173
Naziv predmeta:
Paket od 23.291 slobodna prenosiva dionica Step d.d. Sarajevo nominalne vrijednosti 12,50 KM po dionici, što iznosi 291.137,00 KM
Opis predmeta:
Step d.d. Sarajevo sa danom 31.07.2008. godine zapošljava 122 radnika. Osnovni kapital društva iznosi 2.733.400,00 KM.
Prodavac:
JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo
Početna cijena:
291.137,00
Depozit:
29.113,70 KM
Naknada za učešće:
291,13 KM
Napomena:
Odlukom Nadzornog odbora JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo broj:NO-6476-8.1/08 od 29.08.2008. godine, utvrđena je najniža ponuđena cijena u iznosu od 203.795,90 KM, ispod koje ponude neće biti razmatrane.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača
Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04 i 42/06) (u daljem tekstu Zakon).
Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.
Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br.41, Sarajevo do 16,00 sati 20.10.2008.godine u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje.
U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5., Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.
Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.
Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.
Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.
Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 27.10.2008.godine u 13,30 sati.
Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:
Kontakt osoba u preduzeću: Zlatan Ahmetović, tel. 033-223-195 begin_of_the_skype_highlighting            033-223-195      end_of_the_skype_highlighting
Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić tel. 033-212-884 begin_of_the_skype_highlighting            033-212-884      end_of_the_skype_highlighting

PODIJELI:

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital