Kapital / IZVJEŠTAJI

Raiffeisenn Leasing vodeće lizing društvo, prati ga Sparkasse Leasing

17.05.2018. 12:49 / Izvor: Akta.ba

Ukupna aktiva sektora lizinga u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine iznosila je 260,2 miliona KM, što je za 161,3 milion KM ili 38,3% manje u odnosu na 31.12.2016. godine, od čega se 146,2 miliona KM odnosi na statusnu promjenu, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukoliko se uporede pojedinačne aktive šest lizing društava sa podacima na dan 31.12.2016. godine, dolazi se do zaključka da je kod dva lizing društva porast aktive u iznosu od 26,1 miliona KM, dok je kod četiri lizing društva pad aktive u ukupnom iznosu od 41,3 miliona KM, od čega se na jedno lizing društvo, koje je obustavilo zaključivanje novih lizing ugovora odnosi 30 miliona KM ili 72,6%.

Na jedno lizing društvo (posmatrano po veličini aktive) odnosi se 46,7% od ukupne aktive lizing društava. U prilogu 20 daje se rangiranje aktive lizing društava u Federaciji BiH.

U strukturi ukupne aktive sektor lizinga najznačajnije učešće su imala neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga koja iznose 176 miliona KM ili 67,6% od ukupne aktive. U poređenju sa 31.12.2016. godine neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga su manja za 130,6 miliona KM ili 42,6%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga manja za 153,5 miliona KM ili 44,4%.

​Rangiranje aktive lizing društva

Posmatrano prema gore priloženoj tabeli može se jasno zaključiti da je najbolje rezultate ostvarilo Raiffeisenn Leasing d.o.o. Sarajevo, Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo, Porsche Leasing d.o.o. Sarajevo, VB Leasing d.o.o. Sarajevo, NLB Leasing d.o.o. Sarajevo, ASA Leasing d.o.o. Sarajevo , UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo.

U kvalifikacionoj strukturi zaposlenika u sektoru lizinga na dan 31.12.2017. godine nije bilo značajnijih promjena u odnosu na prethodne izvještajne periode. Najveće učešće imaju zaposlenici sa visokom stručnom spremom (77,9%), nakon čega slijede uposlenici sa srednjom stručnom spremom (12,5%).

Ukupne obaveze po kreditima sektora lizinga na dan 31.12.2017. godine su iznosile 219,4 miliona KM. U poređenju sa stanjem na 31.12.2016. godine iste su smanjene za 155,7 miliona KM ili 41,5% usljed statusne promjene. Od ukupnog iznosa obaveza po uzetim kreditima 209,1 miliona KM ili 99,9% se odnosi na dugoročne obaveze.

Obaveze po uzetim kreditima na dan 31.12.2017. godine i dalje predstavljaju dominantnu poziciju u strukturi ukupne pasive sektora lizinga (80,4% od ukupnog iznosa bilansne sume).

Na zaduženja komercijalnih stranih i domaćih banaka koje uglavnom pripadaju grupacijama kojima lizing društva pripadaju se odnosi 34,7% od ukupnih kreditnih zaduženja, dok se 34,2% odnosi na direktna zaduženja od osnivača i 31,1% se odnosi na zaduženja od evropskih banaka (EIB, EBRD, CEDB i DEG). Sredstva od ovih banaka su po prirodi namjenska i uglavnom se odnose na razvoj srednjih i malih preduzeća, a obezbjeđena su bankarskim garancijama izdatim od strane matičnih banaka ili njihovih holding kompanija.

Na nivou sektora lizinga u periodu od 01.01.do 31.12.2107. godine ostvarena je dobit u iznosu od 5 miliona KM, dok je u istom periodu prethodne godine sektor ostvario gubitak u iznosu od 798 hiljada KM. Pojedinačno posmatrano, četiri lizing društva iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 6 miliona KM, dok su dva lizing društva iskazala negativan finansijski rezultat u iznosu od 1 miliona KM. U prilogu 24 daje se konsolidovani bilans uspjeha lizing sektora.

Na iskaznu dobit na nivou sektora u 2017. godini značajnije su uticale promjene koje su se desile kod jednog lizing društva, a ogledaju se u naplati otpisanih potraživanja po osnovu opreme koja je uništena i ista je bila osigurana i naplata je izvršena od strane osiguravajućeg društva i prijevremene otplate ugovora po finasijskom lizingu.

U izvještaju je također navedeno kako dozvolu za obavljanje poslova lizinga na dan 31.12.2017. godine posjeduje šest lizing društava. Struktura vlasništva gore navedenih lizing društava je sljedeća: tri lizing društva se nalaze u 100% vlasništvu nerezidentnih pravnih lica, jedno lizing društva se nalaze u većinskom vlasništvu nerezidentnog pravnog lica, dok se dva lizing društva nalaze u 100% vlasništvu rezidentnih pravnih lica. 

Do smanjenog broja lizing društava u odnosu na dan 31.12.2016. godine došlo je usljed prethodno navedene statusne promjene koja je izvršena sa 30.06. 2017. godine. 

Agencija za bankarstvo FBiH u svom izvještaj zaključuje da je lizing sistem u Federaciji BiH u 2017. godini bilježi povećanje obima poslovanja, što ukazuje da je sistem stabilan i sa mogućnošću daljeg razvoja. Na nivou sektora lizinga iskazano je smanjenje bilansnih pozicija, što je u vezi sa statusnom promjenom jednog lizing društva, dok je na nivou sistema lizinga iskazano povećanje ukupnog volumena finansiranja i broja novozaključenih ugovora.

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital