Kapital / IZVJEŠTAJI

Revizija: Poticaji za poljoprivredu za 2017. nisu vršeni u skladu sa Zakonom

08.06.2018. 10:54 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2017. godinu je dao mišljenje sa rezervom.

Kao osnova za mišljenje s rezervom revizori navode da izrada i izvršenje Programa utroška sredstava poticaja za poljoprivredu za 2017. godinu nije izvršeno u skladu članom 10. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je regulisano da se srazmjerno smanji visina sredstava za podršku pojedinom klijentu, kada ukupni zahtjevi za podršku unutar modela proizvodnji i modela kapitalnih ulaganja premašuju iznos predviđen Programom podrški i odobrenim Budžetom FBiH za 2017. godinu.

INO KREDITI I POTICAJI

Dalje navode kako implementacija i izvještavanje nadležnih institucija o utrošku sredstava pojedinih razvojno –investicijskih projekata u nadležnosti Ministarstva, koji se finansiraju iz ino - kredita i donatorskih sredstava nije vršeno u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH.

Posebnu pažnju su skrenuli na zahtjeve aplikanata po osnovu Programa utroška sredstava poticaja po modelu ruralnog razvojaza 2012. godinu u procijenjenom iznosu od 11.139.616 KM koji nisu završeni, što nije u skladu sa Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o upravnom postupku.

Također, Ministarstvo nije realizovalo ranije preporuke Revizora, odnosno nisu uskladili Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju sa usvojenim strateškim opredjeljenjima u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, na osnovu Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora.

Od preporuka nije osigurano da se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizirani poslovi i zadaci vezani za implementaciju projekata od značaja za Federaciju iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavljaju u okviru Sektora za upravljanje projektima u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija FBiH.

U dijelu koji se odnosi na Izvještaj o finansijskoj reviziji, Revizori smatraju kako je potrebno preispitati opravdanost isplate zaposlenicima po osnovu rada u komisijama za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, kao i zaključivanje Ugovora o djelu za poslove koji su sistematizovani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Revizori smatraju kako je program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju potrebno uskladiti sa usvojenim strateškim opredjeljenjima u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, na osnovu Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora.

Također, potrebno je da Ministarstvo sačini i dostavi Vladi FBiH informaciju o realizaciji postupka finansijske konsolidacije u privrednim društvima u FBiH u 2017. godini, te osigura u potpunosti izvršenje kontrole, od strane nadležne institucije, i izvršiti superkontrolu unesenih podataka u Registar klijenata i Registar poljoprivrednih gazdinstava.

BEZ POŠTIVANJA ZAKONA O BUDŽETIMA

Utvrdili su da neralizovane obaveze na kraju 2017. godine koje se odnose na poticaje za proizvodnje za period 2014 - 2017. godinu u iznosu 14.198.060 KM su evidentirane u pomoćnim evidencijama i vanbilansnoj evidenciji Ministarstva, a ne u Glavnoj knjizi Trezora kako je propisano važećim zakonskim propisima.

„Stvorene neiskazane obaveze su nastale po osnovu zahtjeva kantonalnih ministarstava poljoprivrede koji su dostavljeni Ministarstvu na plaćanje. To su zahtjevi za korisnike koji su u skladu sa Programom utroška sredstava 'Poticaji za poljoprivredu' i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji ispunili propisane kriterije iostvarili pravo na poticaje i kao takvi treba da se priznaju i iskažu u periodu kada je obaveza i nastala neovisno o plaćanju u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Uredbom o računovodstvu budžeta FBiH. Iako je Ministarstvo provelo svu proceduru i u pomoćnim evidencijama iskazalo stvarne obaveze koje su priznate po propisanim procedurama, Sektor za plaćanje ih nije unio u sistem iz razloga što za iste nije bilo odobrenih sredstava u Budžetu FBiH, što predstavlja prekoračenje Budžeta za 2017. godinu. Članom 105. Zakona o budžetima u FBiH utvrđeno je da u slučaju da su odredbe drugih zakona i propisa u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj Zakon štoznači visina stvorenih obaveza za poticaje se morala uskladiti sa odobrenim iznosom Budžeta“, naveli su Revizori.

Zbog svega navedenog, Revizori navode kako Ministarstvo, kao i u prethodnim godinama, nije ispoštovalo odredbe Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju budžeta za 2017. godinu u dijelu stvaranja obaveza na teret budžeta samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Budžeta, kao i u dijelu iskazivanja svih nastalih obaveza u Glavnoj knjizi trezora i finansijskim izvještajima Ministarstva u skladu sa Uredbom o računovodstvu budžeta FBiH i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

Zbog navedenog, podcrtavaju da stanje rashoda i obaveza Ministarstva su manje iskazani za navedeni iznos u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2017. godine.

U dijelu koji se odnosi na javne nabavke uvidom u dokumentaciju uočeni su određeni propusti. Prilikom provođenja postupka organizovanja seminara iz oblasti veterinarstva koristili su Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona iz 2014. iako je isti stavljen van snage novim Pravilnikom iz 2016. godine. Zbog navedenog, poziv za dostavu ponuda je bio objavljen na web stranici ministarstva osam dana, a ne 14 kako je propisano Pravilnikom.

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital