Revizori upozorili: FMPVŠ nije poštovalo odredbe Zakona o novčanim podrškama

Kapital / IZVJEŠTAJI

Revizori upozorili: FMPVŠ nije poštovalo odredbe Zakona o novčanim podrškama

02.07.2019. 12:12 / Izvor: Akta.ba

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije poštovalo odredbe Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je regulisano da se srazmjerno smanji visina sredstava za podršku pojedinom klijentu, kada ukupni zahtjevi za podršku unutar modela proizvodnji i modela kapitalnih ulaganja premašuju iznos predviđen Programom podrški i odobrenim, navedeno je o Revizorskom izvještaju za 2018. godinu koji je obavio Ured za reviziju institucija FBiH.

Revizori su utvrdili i da popisom stalnih sredstava i obaveza nije utvrđeno stvarno stanje obaveza i potencijalnih obaveza, niti usklađivanje istih sa knjigovodstvenim stanjem u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

U daljem izvještaju, skrenuta je i pažnja na implementaciju i izvještavanje nadležnih institucija o utrošku sredstava razvojno – investicijskih projekata u nadležnosti Ministarstva, koji se finansiraju iz ino - kredita i donatorskih sredstava, koji nisu vršeni u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH.

Od ranije datih preporuka revizora, Ministarstvo je djelimično poduzelo aktivnosti na donošenju internih akata, dok sistem internih kontrola nije u cijelosti uspostavljen u skladu sa COSO modelom.

Iako su revizori tražili Ministarstvo, nije realizovalo ranije preporuke. Nije usklađen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, nije preispitana opravdanost isplate naknada zaposlenicima po osnovu rada u komisijama za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, kao i zaključivanje ugovora o djelu za poslove koji su sistematizovani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva. Nisu realizovane preporuke vezane za obračun i uplatu poreza i doprinosa na naknade uposlenicima za rad u radnim tijelima vršiti u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima, kao i obaveze, odnosno rashodi koji idu na teret budžetske godine.

Revizori su utvrdili da nije završena preporuka vezana za određivanje poticajnih cijena i mjera za animalnu i biljnu proizvodnju vršiti na osnovu prethodno izvršenih analiza i utvrđenih kriterija i obezbjediti zakonsku podlogu da sistem obračuna i isplate podrški bude usaglašen sa odobrenim budžetom.

Obavljenom revizijom utvrđeno je da nije uspostavljena odgovarajuća saradnja (odobravanja poticaja) sa kantonima po pitanju usklađenosti politike poticaja za biljnu i animalnu proizvodnju u dijelu raspodjele novčanih poticaja.

"Naime, uvidom u dokumentaciji utvrdili smo da se u kantonima potiču iste proizvodnje iz modela poticaja za biljnu i animalnu proizvodnju (proizvodnja mlijeka, tov junadi, proizvodnja krušnih žita i sl.), što nije u skladu sa Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju kojim je propisano da Kantonalna ministarstva ne mogu poticati proizvodnje iz modela poticaja proizvodnji definisanog u Dodatku II Prioriteti u modelu poticaja proizvodnji koji je sastavni dio Zakona", upozorili su revizori u svom izvještaju.

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital