Urađene 63 finansijske revizije, 25 pozitivnih mišljenja

Kapital / IZVJEŠTAJI

Urađene 63 finansijske revizije, 25 pozitivnih mišljenja

05.03.2019. 13:33 / Izvor: SRNA

U godišnjem revizorskom izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu navodi se da su urađene 63 finansijske revizije, među kojima je u segmentu finansijskih izvještaja bilo 25 pozitivnih mišljenja i 38 sa rezervom, dok nije bilo negativnih mišljenja.

Glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić naveo je da je 38 revizija bilo kod pojedinačnih budžetskih korisnika, četiri u fondovima socijalne zaštite, 11 u jedinicama lokalne samouprave, šest u javnim ustanovama, tri kod javnih preduzeća i finansijska revizija Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike prihoda budžeta Republike Srpske za 2017. godinu.

"U segmentu usklađenosti bilo je 30 pozitivnih revizorskih mišljenja i 33 mišljenja sa rezervom", rekao je Radukić predstavljajući ovaj izvještaj u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je naveo da je u okviru izdatih revizijskih izvještaja Glavna služba za reviziju dala ukupno 473 preporuke, od kojih 269 u vezi sa otklanjanjem nepravilnosti i grešaka uočenih u finansijskim izvještajima i 204 za otklanjanje uzroka neusklađenosti poslovanja.

Od ukupnog broja preporuka /473/, za javna preduzeća, fondove koji posluju po posebnim propisima i jedinice lokalne samouprave dato je 176 preporuka, a za ministarstva i druge korisnike budžeta, fondove socijalne zaštite i jedinice lokalne samouprave 297 preporuka.

Prema ovom izvještaju, u potpunosti se sprovodi 56 odsto ukupno utvrđenih preporuka revizora, 22 odsto djelimično, 21 odsto nije realizovano, a jedan odsto preporuka nisu bile sprovodive usljed promijenjenih okolnosti za njihovo sprovođenje.

U izvještaju se ocjenjuje da je neophodno jačati revizorske kapacitete za aktivnosti na naknadnom pregledu statusa datih preporuka.

Predstavljajući izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, Radukić je rekao da je dato mišljenje sa rezervom.

U izvještaju se navodi da je iskazani budžetski suficit u PIB-u /periodični izvještaj o izvršenju budžeta/ i u PIF-u /periodični izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima/ potrebno korigovati.

U tom dokumentu se ističe da iskazani budžetski suficit tekućeg perioda u PIB-u od 174.158.283 KM treba umanjiti za najmanje 16.142.293 KM.

Riječ je o umanjenju na osnovu ukalkulisanih obaveza u okviru rashoda obračunskog karaktera za koje nisu postojala raspoloživa budžetska sredstva u prošloj godini po osnovu obračunatog boračkog dodatka za 2017. godinu u iznosu od 11.999.004 KM, rashoda po osnovu odlikovanja u iznosu od 3.561.788 KM i naknada za lična primanja institucija pravosuđa u iznosu od 147.119 KM.

Tu su i ostali manje iskazani rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 1.808.405 KM i manje iskazani budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u iznosu od 1.374.023 KM kod ostalih budžetskih korisnika. 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital