Kapital / IZVJEŠTAJI

Vlada usvojila izvještaj za izvršenje budžeta FBiH za 2019. godinu​

01.05.2020. 08:27 / Izvor: Akta.ba

Vlada Federacije BiH je usvojila izvješće o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2019. godinu, koje će uputiti Parlamentu FBiH.

Izmjenama i dopunama proračuna Federacije BiH za 2019. godinu su, po osnovu prihoda, primitaka i financiranja, planirana sredstva od 2.701,8 milijuna KM, od čega je ostvareno 2.265 milijuna KM, ili 84 posto.

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, prihodi od indirektnih poreza) ostvareni su u iznosu od 1.676,0 milijuna KM, što je 74,01 posto ukupno ostvarenih prihoda, zatim neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne...) od 354 milijuna KM, što je 15,62 posto ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovu financiranja Proračuna ostvareni u iznosu od 234,9 milijuna KM, s učešćem od 10,37 posto u ukupnom ostvarenju.

U odnosu na 2018. godinu, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za šest posto ili u apsolutnom iznosu za 147,9 milijuna KM, na što je izravan utjecaj imao prihod od dividende iz akumulirane dobiti javnih poduzeća od 153 milijuna KM, te veće zaduženje od 20 milijuna KM u 2018. godini.

Ukoliko posmatramo ostvarenje prihoda po kategorijama, prihodi od poreza na dobit od 99,3 milijuna KM veći su za 17 posto, odnosno za 14,6 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose 2.194,6 milijuna KM, što je 81 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 2.049,8 milijuna KM, što je 93 posto ukupno obračunatih.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupni rashodi i izdaci manji su za devet, ili za 226,7 milijuna KM, što je rezultat znatno većeg izvršenja na pozicijama otplate duga i kapitalnih transfera u 2018. godini.

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere: za MIO 291,8 milijuna KM, za invalidnine 274,5 milijuna KM, za neratne invalidnine 139,3 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 15,1 milijuna KM i za civilne žrtve rata 24,7 milijuna KM.

Bitno je istaknuti da je u okviru redovitog transfera za MIO isplaćeno 18,1 milijuna KM verificiranog duga prema ovom fondu.

Kroz transfere za zdravstvo izdvojena su 40,4 milijuna KM, a za kantone i općine, na ime financijske pomoći 18 milijuna KM, koliko je i planirano za 2019. godinu. Od realiziranih sredstava kantonima je isplaćeno 10,5 milijuna KM i to za Bosansko-podrinjski tri milijuna KM, za Hercegovačko-neretvanski 0,2 milijuna KM, za Unsko­sanski četiri milijuna KM, za Srednjobosanski 0,3 milijuna KM, za Tuzlanski 50 hiljada KM, za Zapadnohercegovački 1,1 milijuna KM, za Posavski 1,4 milijuna KM, za Kanton 10 0,4 milijuna KM i za Zeničko-dobojski 0,2 milijuna KM. Za općine je izdvojeno 7,5 milijuna KM.

Kao podrška zapošljavanju, iz proračuna za 2019. godinu je izdvojeno 10,2 milijuna KM za Zavod za zapošljavanje FBiH.

Kroz subvencije javnim poduzećima je, od planiranih 49,9 milijuna KM, u 2019. godini realizirano 45,9 milijuna KM, što je 92 posto planiranih sredstava. Od planiranih 76,4 milijuna KM za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima realizirano je 75,4 milijuna KM.

Prošle godine je proračun FBiH ostvario tekući suficit od 70.431.000 KM. 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital