Pravilnik o izgledu i sadržaju standardnih ploča za označavanje kategorije ugostiteljskog objekta

Legislativa

Pravilnik o izgledu i sadržaju standardnih ploča za označavanje kategorije ugostiteljskog objekta

Pravilnik o izgledu i sadržaju standardnih ploča za označavanje kategorije ugostiteljskog objekta i standardnih ploča za označavanje podvrste ugostiteljskog objekta vrste hotel

14.05.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 44, 14.5.2021.

 

Na osnovu člana 23. stav 11. t. 2. i 3. Zakona o ugostiteljstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, uz saglasnost ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 23. aprila 2021.godine, donosi

 

PRAVILNIK
O IZGLEDU I SADRŽAJU STANDARDNIH PLOČA
ZA OZNAČAVANjE KATEGORIJE UGOSTITELjSKOG OBJEKTA I STANDARDNIH PLOČA ZA OZNAČAVANjE PODVRSTE UGOSTITELjSKOG OBJEKTA VRSTE HOTEL

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj standardnih ploča za označavanje kategorije ugostiteljskog objekta i izgled i sadržaj standardnih ploča za označavanje podvrste ugostiteljskog objekta vrste hotel.

Član 2.
Standardna ploča je jednoobrazno dimenzionirana i sadržajno određena tabla za označavanje kategorije i vrste ugostiteljskog objekta za smještaj, odnosno podvrste hotela.

Član 3.
(1) Na glavnom ulazu u ugostiteljski objekat ističe se standardna ploča sa oznakom vrste i kategorije objekta, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.
2) Na glavnom ulazu u ugostiteljski objekat vrste hotel koji je razvrstan u podvrstu mora biti vidno istaknuta i standardna ploča za označavanje podvrste hotela, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.
(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u građevini koja je zaštićena kao nepokretno kulturno-istorijsko dobro oznaka vrste i kategorije, odnosno podvrste može se postaviti unutar ulaza u objekat.
(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se ugostiteljski objekat vrste apartman i soba za iznajmljivanje nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi kolektivnog stanovanja, standardna ploča sa oznakom vrste i kategorije može da se istakne i unutar ulaza u ugostiteljski objekat.

Član 4.
Oznaka za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj vrste: hotel, motel, pansion, kamp, apartman, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje je zvjezdica.

Član 5.
(1) Standardna ploča kojom se označava kategorija ugostiteljskih objekata za smještaj vrste: hotel, motel, pan- sion i kamp je pravougaonog oblika, izrađena od nerđajućeg čelika, sa podlogom sive boje; iz donjeg lijevog u gornji desni ugao pruža se dijagonalna bijela linija, koju sa gornje strane, iz donjeg lijevog ugla, paralelno prate dvije kraće bijele linije, prva do polovine, druga do trećine dužine; u gornjem lijevom uglu ploče nalazi se ispisana vrsta ugostiteljskog objekta latinicom, a u donjem desnom uglu ćirilicom, u crnoj boji; ispod bijele dijagonalne linije, paralelno uz istu, nalazi se oznaka za kategoriju - zvjezdica/-e u crnoj boji.
(2) Na standardnoj ploči navodi se naziv vrste objekta, i to za:
1) vrstu hotel - HOTEL,
2) vrstu motel - MOTEL,
3) vrstu pansion - PANSION,
4) vrstu kamp - KAMP.
(3) Dimenzije standardnih ploča iz stava 1. ovog člana iznose 47 cm ∙ 32 cm.
(4) Grafička rješenja standardnih ploča iz stava 1. ovog člana nalaze se u Prilogu 1 - Grafička rješenja stan- dardnih ploča za označavanje hotela, motela, pansiona i kampa, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6.
(1) Standardna ploča kojom se označava kategorija ugostiteljskih objekata za smještaj vrste: apartman, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje je pravougaonog oblika, izrađena od nerđajućeg čelika, oivičena srebrnim okvirom, sa podlogom plave boje u gornjem i zelene u donjem dijelu, gornji i donji dio ploče razdvaja bijeli luk, a na središnjem dijelu nalazi se oznaka za kategoriju - zvjezdica/-e u bijeloj boji, dok se iznad nje nalazi ispisana vrsta ugostiteljskog objekta latinicom i ćirilicom, u bijeloj boji.
(2) Na standardnoj ploči navodi se naziv vrste objekta, i to za:
1) vrstu apartman - APARTMAN,
2) vrstu studio apartman - STUDIO,
3) vrstu kuća za odmor - KUĆA,
4) vrstu soba za iznajmljivanje - SOBA.
(3) Dimenzije standardnih ploča iz stava 1. ovog člana iznose 35 cm ∙ 22 cm.
(4) Grafička rješenja standardnih ploča iz stava 1. ovog člana nalaze se u Prilogu 2 - Grafička rješenja standardnih ploča za označavanje apartmana, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 7.
(1) Podvrsta hotela označava se standardnom pločom za označavanje podvrste hotela.
(2) Standardna ploča iz stava 1. ovog člana je pravouga- onog oblika, izrađena od nerđajućeg čelika, sa podlogom sive boje; iz donjeg lijevog u gornji desni ugao pruža se dijagonalna bijela linija, koju sa donje strane, iz gornjeg desnog ugla, paralelno prate dvije kraće bijele linije, prva do polovine, druga do trećine dužine; u gornjem lijevom uglu ploče nalazi se ispisana podvrsta ugostiteljskog objekta latinicom, a u donjem desnom uglu ćirilicom, u crnoj boji.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, na standardnoj ploči kojom se označava podvrsta “spa-wellness ho- tel” oznaka za podvrstu ispisuje se tako da se u gornjem lijevom uglu ploče nalazi latinicom ispisan tekst: “SPA-WELLNESS”, u crnoj boji, a u donjem desnom uglu: “HOTEL”, u crnoj boji.
(4) Na standardnoj ploči navodi se naziv podvrste objekta, i to za:
1) podvrstu poslovni hotel - POSLOVNI HOTEL,
2) podvrstu porodični hotel - PORODIČNI HOTEL,
3) podvrstu sportski hotel - SPORTSKI HOTEL,
4) podvrstu spa-wellness hotel - SPA-WELLNESS HOTEL.
(5) Dimenzije standardnih ploča za označavanje podvrste hotela iznose 37 cm ∙ 25 cm.
(6) Grafička rješenja standardnih ploča iz stava 2. ovog člana nalaze se u Prilogu 3 - Grafička rješenja stan- dardnih ploča za označavanje podvrste hotela, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 8.
(1) Izdavanje standardnih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskog objekta vrste: hotel, motel i pansion vrši Ministarstvo.
(2) Izdavanje standardnih ploča za označavanje podvrste hotela vrši Ministarstvo.
(3) Izdavanje standardnih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskog objekta vrste: kamp, apartman, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 9.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 10, 11. i 18. Pravilnika o kategorizaciji ugo- stiteljskih objekata i uslovima za razvrstavanje hotela u podvrste (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/12), koje se odnose na izgled i sadržaj standardnih ploča za označavanje kategorije ugostiteljskog objekta i izgled i sadržaj standardnih ploča za označavanje podvrste ugostiteljskog objekta vrste hotel i odredbe čl. 29. i 31. Pravilnika o uslovima za pružanje usluga u apartmanima, sobama za iznajmljivanje i kućama za odmor (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/10), koje se od- nose na izgled i sadržaj standardnih ploča za označavanje kategorije apartmana, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje.

Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14.07-020-734/21

23. aprila 2021. godine

Banja Luka

 


Ministar, Suzana Gašić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.