Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja podrške polj. proizvođačima

Legislativa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja podrške polj. proizvođačima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima izazvanim pandemijom virusa korona

20.08.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 77, 20.08.2021.

 

Na osnovu člana 26. st. 1. i 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, broj: 04.KF/414-189/21, od 8. juna 2021. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U UVJETIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima izazvanim pandemi- jom virusa korona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 56/21) u članu 7. u stavu 5. riječi: “500 KM” zamjenjuju se riječima: “670 KM”.

 

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-330-2094/21 

13. augusta 2021. Godine

Banja Luka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.