doprinosi

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

01.12.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 96/21 (1.12.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 05.07.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 04.11.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-483-01/21
22. novembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

 


Član 1.
U Zakonu o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), u članu 3. u tački 7., riječi: "Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08)", zamjenjuju se riječima: "zakonom kojim se uređuju doprinosi".
U tački 9., riječi: "Zakonom o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03)", zamjenjuju se riječima: "zakonom kojim se uređuje oblast rada".
U tački 10., riječi: "Zakonom o radu", zamjenjuju se riječima: "zakonom kojim se uređuje oblast rada".
U tački 15., iza riječi: "ličnim sredstvima" dodaje se zarez i riječi: "JS3320 Prijava uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama".


Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.