doprinosi

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o podnošenju prijava za upis u jedinstveni sistem registracije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

29.12.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 105/21 (29.12.2021.)

 

Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21), federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA


 

Član 1.

 

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19 i 93/19), član 14. mijenja se i glasi:

"Član 14.

Prijavu osiguranja u Jedinstveni sistem (JS3120) za lica koja su, u skladu sa zakonom, osigurana u određenim okolnostima kao i za lica osigurana po drugim osnovama, obveznik uplate doprinosa podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od sedam dana od dana nastanka osnova za osiguranje osiguranika."
 

Član 2.

 

U članu 25. riječi: "ako nisu osigurana po drugom osnovu" zamjenjuju se riječima "kao i za lica osigurana po drugim osnovama".
 

Član 3.

 

U članu 26. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Obveznik uplate doprinosa u skladu sa posebnim kantonalnim propisom podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave mjesečnu prijavu uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama obrazac JS3320 istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa."
 

Član 4.

 

Obrazac JS3320 Prijava uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama, nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

Član 5.

 

Obrazac JS3120 Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima, koji čini sastavni dio Pravilnika, zamjenjuje se obrascem JS3120 Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima kao i lica osiguranih po drugim osnovama koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

Član 6.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-02-2-8818/21
08. decembra 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.