nekretnine

Legislativa

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije o posredovanju u prometu nekretnina

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu nekretnina

29.12.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Federacije BiH broj 105/21 (29.12.2021.)

 

Na osnovu člana 26. stav (4) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar trgovine donosi
 

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA


 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu nekretnina (u daljem tekstu: evidencija).
 

Član 2.
(Oblik evidencije)

 

(1) Posrednik u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) vodi evidenciju u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

(2) Oblik i sadržaj obrasca evidencije nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 3.
(Sadržaj evidencije)

 

(1) Evidencija sadrži slјedeće podatke:

1) redni broj unosa u evidenciju,

2) datum unosa u evidenciju,

3) broj ugovora o posredovanju u prometu nekretnina,

4) datum zaklјučenja ugovora o posredovanju u prometu nekretnina,

5) ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresu nalogodavca,

6) vrsta ugovora za čije sklapanje se posreduje,

7) vrsta nekretnine čiji je promet predmet posredovanja,

8) lokaciju nekretnine (mjesto, ulica i broj, katastarska čestica i katastarska opština),

9) podatke o površini nekretnine koja je predmet posredovanja,

10) ishod posredovanja,

11) datum zaklјučenja pravnog posla koji je predmet posredovanja,

12) podatak o kupoprodajnoj cijeni u ukupnom iznosu i jediničnom iznosu za metar kvadratni površine, odnosno zakupnini, ako je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen,

13) podatke o posredničkoj naknadi,

14) primjedbe posrednika, ako postoje.

(2) Prilikom evidentiranja vrste nekretnine posrednik unosi u evidenciju jedan od slijedećih podataka:

1) polјoprivredno zemlјište,

2) građevinsko zemlјište,

3) poslovni prostor,

4) lokal,

5) magacin,

6) industrijski objekat,

7) stan,

8) kuća,

9) garaža,

10) ostalo - uz detalјniji opis.

 

Član 4.
(Unošenje i promjena podataka u evidenciji)

 

Posrednik podatke iz člana 3. ovog pravilnika i svaku nastalu promjenu podataka unosi u Evidenciju u roku od osam dana od dana zaklјučenja ugovora o posredovanju u prometu nekretnine, odnosno od dana nastanka promjene.
 

Član 5.
(Rok čuvanja evidencije)

 

(1) Posrednik evidenciju čuva trajno.

(2) Posrednik čuva ugovor o posredovanju i dokumentaciju koja čini njegov prilog, najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

 

Član 6.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-1032/21
22. decembra 2021. godine

 


Ministar
Zlatan Vujanović, s. r.

 
PRILOG 1.
 

EVIDENCIJA
O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

 

 

Redni broj unosa u evidenciju

 

Datum unosa u evidenciju

 

Broj Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina

 

Datum zaklјučenja Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina

 

Ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresa nalogodavca

 

Vrsta ugovora za čije sklapanje se posreduje1

 

Vrsta nekretnine čiji je promet predmet posredovanja2

 

Lokacija nekretnine (mjesto, ulica i broj, katastarska čestica i katastarska opština)

 

Površina nekretnine koja je predmet posredovanja

 

Ishod posredovanja3

 

Datum zaklјučenja pravnog posla koji je predmet posredovanja

 

Kupoprodajna cijena u ukupnom iznosu i jediničnom iznosu za metar kvadratni površine, odnosno zakupnina, ako je pravni posao koji je predmet poslovanja zaključen

 

Posrednička naknada

 

Primjedba posrednika (ako postoji)

 

 


1 Unosi se "kupoprodaja" ili "zakup"
2U evidenciju se unosi jedan od sljedećih podataka:
1) poljoprivredno zemljište
2) građevinsko zemljište
3) poslovni prostor
4) lokal
5) magacin
6) industrijski objekat
7) stan
8) kuća
9) garaža
10) ostalo-uz detaljniji opis
3Unosi se " pravni posao koji je predmet posredovanja je zaključen" ili " pravni posao koji je predmet posredovanja nije zaključen"
__________________
(potpis ovlaštenog lica)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.