Pravilnik o izmjeni i Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Legislativa

Pravilnik o izmjeni i Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

30.03.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 24/22 (30.3.2022.) 

Na temelju članka 13. stavak (8) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) i članka 28. Statuta Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Federalnog ministarstva trgovine donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA


 

Članak 1.
 

(1) U Pravilniku o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 105/21) u članku 15. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, kandidat koji je na pismenom dijelu ispita iz jednog ispitnog predmeta postigao manje od 60% bodova ocjenjuje se ocjenom "položio pismeni dio stručnog ispita" ukoliko je postigao najmanje 66% od ukupnog broja bodova iz svih ispitnih oblasti."

(2) Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

(3) U stavku (5) riječi: "iz stavka (3)" zamjenjuju se riječima: "iz stavka (4)".
 

Članak 2.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


 

Broj 01-01.1-70/22
29. ožujka/marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik UO Komore
Prof. dr. sc. Darijo Jerković, v. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.