Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rastura i loma u proizvodnji piva

Legislativa

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rastura i loma u proizvodnji piva

27.07.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 69, 27.07.2021.

 

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o porezu na dobit (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15, 1/17 i 58/19) i člana 37. Statuta Privredne komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/08, 117/12 i 101/16), Upravni odbor Privredne komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 8.7.2021.godine, donosi

 

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASTURA I LOMA U PROIZVODNJI PIVA

Član 1.

Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rastura i loma u proizvodnji piva (u daljem tekstu:

Odluka) utvrđuje se dopuštena visina gubitaka na zalihama (gotovi proizvodi i repromaterijal), koji prema odredbi člana 11. Zakona o porezu na dobit ne podliježu oporezivanju.

Član 2.

Gubicima na zalihama smatraju se gubici koji nastaju tokom čuvanja, pri manipulaciji, kao posljedica prirodnih uticaja, tehnoloških procesa ili kao posljedica preduzimanja neophodnih radnji u postupku čuvanja, proizvodnje i prometa zaliha.

Član 3.

Dopušteni normativ gubitka utvrđuje se na osnovu iskustva struke do iznosa od:

Redni

broj

Naziv

Stopa

%

GUBICI NA ROBI U MAGACINU SIROVINA I TEHNIČKOG MATERIJALA

1.

Slad

2,5

2.

Ječam

0,25

3.

Hmeljni granulat

0,5

4.

Izomerizovani hmelj

2,0

5.

Voćne baze i arome za proizvodnju radlera

1,0

6.

Šećer

1,0

7.

Limunska kiselina

1,0

GUBICI U PROCESU PROIZVODNJE (RASTUR PIVA)

 

1.

Rastur piva u procesu proizvodnje od ohlađene sla- dovine do piva napunjenog u ambalažu

12

OSTALI GUBICI U PROCESU PROIZVODNJE

1.

Staklena ambalaža (pivske boce - lom od količine napunjenog piva)

1

2.

Ostala ambalaža

0,5

GUBICI U MAGACINU GOTOVIH PROIZVODA I AMBALAŽE

1.

Lom punih pivskih boca (rastur piva)

0,1

2.

Lom ambalaže praznih pivskih boca

0,1

Član 4.

Dopuštena visina rashoda utvrđena ovom odlukom može se utvrđivati na sljedeći način:

- neposredno nakon nastajanja,

- vanrednim popisom robe,

- redovnim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom pravnog lica.

Član 5.

Utvrđivanje gubitaka na zalihama vrši popisna komisija pravnog lica i o izvršenom popisu obavezno sačinjava zapisnik i popisnu listu.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a bit će objavljena i na internet stranici Privredne komore Republike Srpske.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rastura i loma u proizvodnji piva objavljena u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 15/20, od 27.2.2020. godine.

 

Broj: 01-1243-8/21 

8. jula 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora PKRS,

Mr. Borko Đurić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pivo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.